Nejstarší československý nosorožec oslaví narozeniny

  •  

Samice nosorožce tuponosého Zamba oslaví v sobotu 19. listopadu své 46. narozeniny. Zamba je v současné době nejstarším nosorožcem svého druhu v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad.

Do Ústí nad Labem dorazila přesně před 36 lety. „Zamba byla odchycena v roce 1972 v rezervaci Umfolozi v Jihoafrické republice na jedné z výprav tehdejšího ředitele královédvorské zoologické zahrady Ing. Josefa Vágnera. V té době byla asi dvouletá a po krátké karanténě byla spolu s ostatními zvířaty dopravena do Zoo Dvůr Králové. Do naší zoo přišla 19. listopadu 1980 spolu se samicí Sašou, o 15 dní později, tedy 4. prosince 1980, přišel i samec Dan. Byli to první nosorožci, kteří stanuli na půdě tehdy rychle se rozvíjející zoo,“ uvedla tisková mluvčí zoo Věra Vrabcová.

V současné době je Zamba jediným nosorožcem v ústecké zoo, Saša a Dan uhynuli v roce 2008 v důsledku stáří. Podle chovatelky Michaly Králové zdravotní stav Zamby odpovídá jejímu věku. „Snažíme se jí život u nás co nejvíce zpříjemnit, v létě letošního roku jsme přesunuli její oblíbené bahniště z příkopu do výběhu, aby nemusela překonávat menší svah, což pro ni bylo již namáhavé. Občas měla možnost využívat i vedlejší přírodní výběh, který je určený hlavně pro žirafy, kde se s chutí pásla na trávě. Neustále jí věnujeme zvýšenou péči a pozornost, například v tomto chladnějším období ji do výběhu pouštíme na kratší dobu, většinou okolo poledne, kdy je nejtepleji, a více času tráví ve stáji. Také dostává více vitamínů, minerálních doplňků a medikamentů na výživu kloubů, krmná dávka je přizpůsobena jejím chutím,“ řekla Michala Králová.

Nosorožce tuponosé v Evropě 73 institucí v počtu 275 zvířat. Poslední aktuální údaje udávají, že je v Evropě pouze pět jedinců starších než ona.

Historie ústeckých nosorožců
V roce 1980 přišla do Zoo Ústí nad Labem trojice nosorožců tuponosých, samec Dan a samice Saša a Zamba. Všichni dohromady utvořili stabilní skupinu, velkým úspěchem byla tři mláďata, která se narodila v letech 1986-1993. Jejich rodiči byl Dan se Sašou, Zamba nikdy mláďata neměla. Kromě Zoo Ústí nad Labem a Zoo Dvůr Králové se tento druh nikdy v žádné zoo v ČR nepodařilo rozmnožit.

První ústecké mládě, Sagan (nar. 1986), byl přesunut do Zoo v Cabarcenu ve Španělsku, kde se v roce 2013 poprvé stal otcem (sameček Cosme). Druhorozený Doran (nar. 1991) žije v Brazílii, v Belo Horizonte, bez potomků. Nejmladší Dino (nar. 1993) se po přesunu do Zoo Poznaň jako šestiletý úspěšně zapojil do reprodukce a narodila se mu zde celkem tři mláďata. Jedna z jeho dcer, samice Duma (nar. 2003) je nyní v Safari de Peaugres ve Francii, kde už se také úspěšně rozmnožuje. Její potomci, sameček Goliath (nar. 2012) a sameček Unesco (nar. 2015), vnuci Dana a Saši, jsou tak další generací našich nosorožců. Dino momentálně žije v Zoo Erfurt, přesun se uskutečnil v roce 2013.

 

Nosorožci ve volné přírodě
Ve volné přírodě je situace nosorožců alarmující, neboť se stále stávají obětí pytláků kvůli ilegálnímu lovu. Důvodem jsou jejich rohy a tradiční pověra v jejich zázračné léčivé účinky. Podle údajů mezinárodní organizace Save the Rhino bylo v jižní Africe v roce 2015 zabito pytláky 1.175 jedinců. Jsou známy i případy, kdy byla zvířata pouze zraněna a rohy jim byly odřezány ještě za živa, takže utrpení těchto zvířat je nepředstavitelné. Početní stavy asijských nosorožců jsou mnohem nižší, zejména nosorožců sumaterských a jávských – jedná se pouze o několik desítek jedinců. V některých státech byl tento druh zcela vyhuben, příkladem je Vietnam, kde byl v roce 2011 zabit poslední nosorožec jávský zde žijící.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*