Někteří senioři v Ústeckém kraji nesedí v parcích, ale v posluchárnách

  •  

Zájem o studium Univerzity třetího věku na ústecké univerzitě rok od roku roste. Ústecká univerzita je na to pro další dva roky dobře připravena. Zájemci si mohou do 31. srpna podat přihlášku do dalšího dvouletého cyklu. Aktivní senioři si mají opět z čeho vybírat. Univerzita třetího věku tentokrát navíc nabízí své kurzy nejen v Ústí nad Labem, ale také v Roudnici nad Labem (ve spolupráci s Kulturním zařízením města a s Podřipských muzeem) a v Kadani (ve spolupráci s Kulturním zařízením Kadaň).

Pro akademický rok 2015–2017 je v nabídce 105 kurzů zaměřených do oblasti studia cizích jazyků, historie, umění, IT, psychologie, přírodních věd, psychologie, zdravotnictví a dalších. Některé z kurzů jsou zaměřeny přímo do místní lokality, tj. na problematiku a historii Ústeckého kraje.

„Rostoucí zájem o studium ze strany aktivních seniorů nás velmi těší. V posledních letech evidujeme meziroční nárůst  realizovaných studentohodin o 42 %. Je to pro nás nejen další příjemnou motivací, ale také dokladem, že v našem městě a kraji si starší generace rozhodně neplánuje pasivní stárnutí,“ vysvětluje prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

Programy celoživotního vzdělávání jsou organizované jako celoživotní vzdělávání seniorů starších 50 let. Ústecká univerzita realizuje Univerzitu třetího věku jako dvouletý cyklus kurzů, tedy čtyřsemestrální.

„Posluchači nejsou studenty v pravém slova smyslu, nýbrž účastníky celoživotního vzdělávání. Završení jejich dvouletého kurzu bude na UJEP ukončeno slavnostní promocí a předáním Osvědčení o absolvování dvouletého cyklu vzdělávacího programu Univerzity třetího věku Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,“ doplňuje Alena Chvátalová.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*