Nemocnice si připomněly Světový den boje proti mozkové mrtvici

  •  

V ústecké Masarykově nemocnici a iktových centrech v děčínské, teplické a chomutovské nemocnici si připomněli Světový den boje proti mozkové mrtvici, který každoročně připadá na 15. května.

Ke třem základním příznakům cévní mozkové příhody patří pokles koutku, ochrnutí končetin a porucha řeči. „Největším soupeřem v boji s cévní mozkovou příhodou je čas. Proto je při vzniku příznaků nezbytné nečekat, nebát se a vždy ihned zavolat záchrannou službu na telefonu 155 popřípadě 112,“ uvedl David Černík, vedoucí lékař Komplexního cerebrovaskulárního centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče ústecké Masarykovy nemocnice je jedním z 15 center v České republice poskytujících nejvýše specializovanou péči u pacientů s cévním onemocněním mozku, a to jak v oblasti primární, tak v oblasti sekundárně preventivní.

Provoz centra zajišťuje fungující spolupráce neurologického oddělení, radiologické kliniky, neurochirurgické kliniky, kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, rehabilitačního oddělení a v neposlední řadě Emergency. Zdravotnické pracoviště zajišťuje na poli cerebrovaskulární problematiky plnou škálu intervenčních i operačních postupů a úzce spolupracuje se všemi iktovými centry Krajské zdravotní, kterými disponuje ve všech svých nemocnicích, kromě Mostu.

„V mostecké nemocnici příprava iktového centra právě probíhá a termín ukončení realizace přípravy je stanoven do letošního 31. července,“ dodal Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*