Nezaměstnanost v kraji klesla a má i nadále

  •  

Celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl v květnu o 3,28 % na 55 073 osob, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 17,56 % na 5 476 a podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 – 64 let klesl na stávajících 9,65 %.

Nezaměstnanost v Ústeckém kraji tak dle očekávání klesla a podobný trend lze předpokládat i v průběhu června. Jedná se o každoročně opakující se jev v průběhu jarních měsíců, který je spojený s nárůstem prací především v zemědělství a stavebnictví. V průběhu letních prázdninových měsíců pak dochází ke stagnaci na trhu práce, která je způsobena především sníženým zájmem uchazečů o hledání nového zaměstnání v tomto období.

K 31. 5. 2015 evidoval Úřad práce Krajská pobočka v Ústí nad Labem celkem
55 073 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 1 867 nižší než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 7 887 osob. Z tohoto počtu bylo 53 246 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 1 839 méně než na konci předchozího měsíce.

V průběhu května bylo nově zaevidováno 4 145 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 961 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku to je více o 148 osob.

Z evidence během měsíce května odešlo celkem 6 012 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 1 728 osob méně než před měsícem a o 38 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání jich v květnu nastoupilo 4 059, tj. o 1 538 méně než v předchozím měsíci a o 101 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 1 471 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, 2 588 umístěno jiným způsobem, 870 vyřazeno sankčně a 1 083 z jiných důvodů.

Meziměsíční pokles evidovaných uchazečů byl zaznamenán ve všech okresech, přičemž největší připadal na okres Děčín (5,63 %, 8 182 UoZ). Ke konci měsíce bylo evidováno na 27 940 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 50,73 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 8 319 uchazečů o zaměstnání, tj. 15,11 % všech uchazečů v evidenci. V evidenci bylo celkem 6 922 osob
se zdravotním postižením, což představovalo 12,57 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci května bylo evidováno 2 014 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých,
jejichž počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 238 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 587 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,66 %.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let k obyvatelstvu stejného věku, klesl k 31. 5. 2015 o 0,32 % na stávajících 9,65 %. Podíl nezaměstnaných žen klesl na 10,01 % a podíl nezaměstnaných mužů na 9,32 %. Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než celokrajský průměr vykázaly tři okresy Ústeckého kraje, přičemž nejvyšší byl v okresech Most (12,14 %) a Ústí nad Labem (11,47 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Teplice (8,12 %) a Litoměřice (8,01 %). Všechny okresy Ústeckého kraje tak značně převyšují celorepublikový průměr.

Kraj evidoval k 31. 5. 2015 celkem 5 476 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 818 vyšší
než v předchozím měsíci a o 2 296 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 10,06 uchazeče, z toho nejvíce v okresu Chomutov (16,79 UoZ), nejméně v okresu Teplice (6,03 UoZ). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 653 vhodných pro OZP, na jedno volné pracovní místo tak připadalo 10,60 těchto osob. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 1 451, na jedno volné místo připadalo 1,39 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo k 31. 5. 2015 podpořeno 7 946 uchazečů. V případě vyhrazených SÚPM se jednalo především o podporu administrativních pracovníků, výrobních, montážních, stavebních a pomocných dělníků, kuchařů/číšníků/servírek, prodavačů, řidičů apod. V případě SVČ to byla podpora maloobchodu, hostinské činnosti, osobních služeb (kosmetika, kadeřnictví, masérství), textilní výroby, poradenství a konzultačních služeb, specializací ve stavebnictví (truhlářství, topenářství), zemědělství, lesnictví (zpracování dřeva) atd. (zprostředkování obchodu a služeb, fotografování, poradenská a konzultační činnost). U VPP se jedná o uklízeče veřejných prostranství, pomocné pracovníky údržby a úklidu budov, pomocné pracovníky v sociálních službách, kulturních zařízeních, pomocné pracovníky v lesnictví, dohledové služby, údržby sportovišť atd. V případě CHPM byli podpořeni především pomocní dělníci, dělníci ve výrobě, obsluha strojů, administrativní pracovníci, prodavači/skladníci atd.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*