Nová fakulta bude stát v areálu Masarykovy nemocnice

  •  

Slavnostním poklepáním na základní kámen odstartuje 26. června výstavba nového objektu ústecké zdravotnické fakulty.

„Nová budova Fakulty zdravotnických studií (FZS) je jednou ze tří staveb, které jsou realizovány pod hlavičkou programu RE:START zaměřeného na hospodářskou restrukturalizaci Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje,“ vysvětluje rektor UJEP Martin Balej.

Fakulta zdravotnických studií ve spolupráci s Masarykovou nemocnicí zřídila od roku 2008 celkem 12 společných klinik. Velké množství lékařů nemocnice je zároveň akademickými pracovníky fakulty, v Masarykově nemocnici probíhá největší penzum praxí realizovaných studenty FZS.

„V posledních letech FZS akreditovala i nové studijní programy – magisterské Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy a Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení, bakalářský Pediatrické ošetřovatelství. Společnými silami tak dochází k postupnému přechodu Masarykovy nemocnice na nemocnici univerzitního typu,“ upřesňuje rektor.

To je výčet pouze základních aspektů, které podporují přesunutí FZS UJEP přímo do centra ústecké nemocnice. Celkové investiční náklady na výstavbu budovy FZS se blíží 450 milionů Kč. Jedná se tak o jeden z velkých projektů, kterými univerzita zvyšuje své postavení v akademickém prostředí, umožňuje rozšíření nabídky svých studijních oborů, navýšení počtů studentů, a přispívá tak k rozvoji profesních možností, nejen v tomto regionu.

„Fakulta zdravotnických studií ústecké univerzity je dlouhodobě významným partnerem Krajské zdravotní, která je největším zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji a také největším zaměstnavatelem. Nová budova fakulty přímo v nemocničním areálu, vedle zefektivnění výuky a užšího kontaktu studentů se zdravotnickými pracovišti, může ještě zvýšit zájem absolventů o práci v krajských nemocnicích,“ přeje si náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní Vlasta Kašparová.

Budovu postaví sdružení firem Metrostav a OHL ŽS, které se zavázalo postavit budovu o rozměrech zhruba 98 x 24 m, 4 nadzemních a jednom podzemním podlaží do 26. měsíců od převzetí staveniště.

„Její moderní výukové prostory, včetně prostorné auly, budou primárně sloužit pro nově akreditované obory, ale i pro rozšíření stávajících, a umožní pořádání velkých mezinárodních konferencí. Velkým přínosem je umístění stavby v areálu Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní a její přímé napojení na stávající objekty. To umožní propojení nejen logistické, ale studenti a vyučující budou blíže praxi, která je velmi důležitá nejen ve zdravotnických oborech,“ říká děkan fakulty Zdeněk Havel.

„Jsem přesvědčen, že i díky této investici bude vzájemná spolupráce univerzity a celkově Krajské zdravotní ještě více akcelerována,“ uzavírá rektor Balej.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*