Nová možnost třídění odpadů

  •  

Papír a plasty lidé ve Vaňově nově ukládají i do pytlů. Město Ústí nad Labem od srpna spustilo pilotní projekt pytlového sběru papíru a plastů.

Projekt je pro obyvatele doplněním možností třídění odpadů v okrajových částech města, kde není dostatek místa pro další kontejnery. Prozatím byla vybrána lokalita Vaňova. Účast v této formě sběru je dobrovolná. Město tak získá informace, zda je o takovou službu zájem.

„Pytlový sběr spočívá ve shromažďování vybraných vytříděných složek odpadu papír a plasty do předepsaných pytlů. Vytříděný odpad je třeba přistavit ve stanovených svozových termínech k vlastní nádobě na směsný komunální odpad. Pokud se občané Vaňova chtějí zapojit, mohou se přihlásit na odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem – vchod z Lidického náměstí, 4. patro, kancelář č. 425, kde zároveň obdrží startovací sadu tří kusů žlutých pytlů (na plasty) a tří kusů modrých pytlů (na papír),“ upřesňuje mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Naplněné pytle je možné přistavit pouze v určené dny svozu (plasty v úterý a papír ve středu) k vlastní nádobě na směsný komunální odpad. Zároveň posádka dodá do schránky stejný počet pytlů, které byly přistaveny k odvozu.

„Pytlový svoz bude probíhat do konce roku 2017. Po vyhodnocení zájmu občanů a množství a kvality vytříděného odpadu bude rozhodnuto o dalším postupu. Svozy budou probíhat pravidelně 1x za 14 dní. Do projektu se zatím zapojilo 81 vaňovských domácností. Při prvním svozu naplnily 129 pytlů s 200 kilogramy plastů a 300 kilogramy papíru,“ dodává Romana Macová.

Podrobné informace o tom, co lze do pytlů dávat, a termíny svozů najdete zde.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*