Nová výstava v muzeu se věnuje bombardování i vysídlení původního obyvatelstva

Předválečná podoba města byla nenávratně ztracena. Zdroj: Muzeum města Ústí nad Labem
  •  

Ústecké muzeum zve zájemce na  vernisáž výstavy Tenkrát na severozápadě, která se věnuje událostem roku 1945 v Ústí nad Labem a v okolí. Slavnostní zahájení se koná ve středu 30. září v 18:00 hodin v budově muzea.

Snad žádný jiný rok v novodobé historii nepoznamenal naše město tak výrazně jako rok 1945. Při dubnových náletech byla zničena velká část historického centra a po skončení války bylo zahájeno vysídlení Němců, v jehož důsledku se zásadně obměnilo obyvatelstvo města. Rok 1945 je spjat s nesmírným utrpením mnoha lidí. Nacisté v posledních měsících války stupňovali svou bezohlednost a brutalitu, spojenecké letecké útoky na severozápadní Čechy znamenaly pro místní obyvatelstvo první bezprostřední konfrontaci s válečnými hrůzami, řadu lidských životů si vyžádala i nepřehledná situace v posledních dnech a hodinách války. Zlom v napjaté situaci květnových dnů přinesl příjezd jednotek sovětské armády.

Pro mnoho lidí však ani se začátkem míru utrpení neskončilo. Německé obyvatelstvo bylo vystaveno nenávisti české společnosti, která dospěla k přesvědčení, že Češi a Němci v jedné zemi nadále žít nemůžou. Rok 1945 však na druhou stranu přinesl také porážku nacismu, konec hrůzného válečného konfliktu – posledního na našem území – a začátek nové etapy vývoje našeho města a regionu.

Výstava Tenkrát na severozápadě tematizuje tyto různé aspekty divokého a zlomového roku 1945. Představuje období nacistické vlády v Ústí a okolí, přibližuje důsledky bombardování, věnuje se událostem na samém konci války a osvobození od nacismu, popisuje osudy německého obyvatelstva po válce a zabývá se také příchodem nového obyvatelstva a jeho nesnadným vytvářením vztahu k tomuto městu a kraji. Na různých místech výstavy se muzejníci pokusili vyjádřit, jakým způsobem nás rok 1945 a jeho důsledky dodnes obklopují a ovlivňují.

Z exponátů, které budou na výstavě prezentovány, bychom chtěli vyzdvihnout zejména tzv. „sudetský poklad“ z Libouchce. Jedná se o předměty, které před odsunem v roce 1945 ukryla rodina Schlattnerových pod střechou svého domu. Na skrýš upozornil v červenci letošního roku Rudi Schlattner, který se jako dvanáctiletý chlapec ukrývání předmětů zúčastnil. Kromě vystavených předmětů z tohoto unikátního souboru bude na výstavě představen i osud rodiny Schlattnerových. Bohužel, Rudi Schlattner se otevření výstavy sám nedožil. Zemřel 23. září 2015.

Významný prostor věnují rovněž vyprávění dalších pamětníků. Od roku 1945 nás dělí 70 let, tedy přibližně délka lidského života. Lidí, kteří jsou s hrůzami války a jejích následků spjati vlastní pamětí, stále ubývá. Vytracení jejich zkušenosti z kolektivní paměti by mohlo mít katastrofální důsledky. Je proto nezbytné tuto zkušenost různými formami nadále předávat.

Bombardování (1)

Předválečná podoba města byla nenávratně ztracena. Zdroj: Muzeum města Ústí nad Labem

Bombardování (2) Bombardování (3)


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*