Ochránci přírody odebírají v Ústí nad Labem vzorky z řeky na třech rizikových místech

Odebírání vzorků vody a sedimentu z Labe. Foto: Lucie Valášková
  •  

Ochránci přírody dnes vyrazili na tři riziková místa u řeky Labe. V blízkosti chemičky a čističky odpadních vod v Ústí nad Labem odebrali vzorky sedimentů ze dna a břehů řeky. Chtěji z nich zjistit, jak moc je Labe znečištěné. Museli proto vlézt do vody v místech, kam by se nikomu asi dobrovolně moc nechtělo.

„Mám plastovou trubku, které říkáme kór, kterou zabodnu do toho sedimentu,“ popisuje svou činnost Václav Mach, který právě odebírá vzorky.

Ochránci přírody odebírají vzorky sedimentů ze dna řeky a jejích břehů na třech rizikových místech v Ústí nad Labem, informuje Lucie Valášková

„Klíšský potok protéká areálem Spolchemie. Budeme prověřovat zjištění z dřívějších let, kdy se v Bílině pod Spolchemií objevily vysoké koncentrované polychlorovaných bifenylů a dalších chemických látek,“ informuje Jindřich Petrlík z Arniky.

„Vzorky pošleme do laboratoří. Konkrétně na Vysokou školu chemicko-technologickou, kde proběhne většina analýz. A uvidíme podle výsledků, zda budou potřeba ještě další speciální analýzy v laboratořích případně i v zahraničí.“

Výskyt bifenylů v Labi potvrdila i Česká inspekce životního prostředí. Podle ředitele ústeckého inspektorátu Jaroslava Vacka čeká inspekce na výsledky dalších podrobných analýz.

„V současné době se snažíme zjistit příčiny nárůstu polychlorovaných bifenylů, které byly zaznamenány Povodím Labe. A pokud se nám podaří zjistit původce, tak samozřejmě bude následovat nějaké sankční opatření,“ říká Vacek.

Kdy bude mít inspekce výsledky chemických testů k dispozici, však ještě není jasné.

Později budou ochranáři přírody odebírat z Labe i ryby, aby zjistili, jaké dopady na ně mají chemické látky obsažené ve vodě.

Lucie Valášková/ČRo Sever

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*