Palivový kombinát Ústí přejde pod Diamo

  •  

Palivový kombinát Ústí, který spravuje například jezero Milada, se sloučí se státním podnikem Diamo, který převezme veškerý jeho majetek. Tím ústecký podnik zanikne. Návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na plánovanou fúzi projednala vláda. Oba podniky se zabývají zahlazováním následků hornické činnosti.

„Fúze obou podniků přinese úspory až 65 milionů korun ročně a dojde také k odstranění duplicitních činností obou podniků. Produktovou synergií se zlepší postavení výsledného jednoho podniku, předpokládáme výhodnější poplatky, podmínky při nákupu služeb a materiálu a podobně,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal, že zahlazování následků hornické činností tak bude víc transparentní s jednotným přístupem a řízením. Podle něho se také zjednoduší ochrana zájmů státu v oblasti strategických surovin.
„Výhodami sloučení obou podniků bude větší srozumitelnost přístupu státu pro veřejnost, jednotné řízení podniku, zvýšení konkurenceschopnosti na trhu, stejný způsob a priority čerpání prostředků ze státního rozpočtu,“ uvádí náměstek ministra pro řízení sekce správy majetkových podílů Jan Dejl. „Okamžitě začíná pracovat expertní tým, který bude mít celý proces sloučení obou podniků na starosti,“ podotkl.
Mezi další výhody patří podle ministerstva možnost lepší realokace finančních prostředků v případě nedočerpání nebo naopak v případě nedostatku finančních prostředků. Pod jednou hlavičkou se také budou soustředit specialisté do odborných skupin a vytvoří tak silné odborné zázemí, sdílení odborností, znalostí a know-how. Dojde také ke spojení báňských záchranných stanic v majetku státu pod jedno řízení. Ambicí ministerstva je realizovat celý proces do 31. prosince 2021.
„Vznikne jediný partner státu s významnou odborností pro řešení zvláštních potřeb státu v oblasti hornictví, průzkumu, těžby, sanací, rekultivací nebo správy opuštěných důlních děl, popřípadě odstraňování důlních škod,“ upřesňuje ředitel státního podniku Diamo Ludvík Kašpar.
Diamo je státní podnik, který se zabývá zahlazováním následků těžby uranu, rud a černého uhlí. Je členěn na ředitelství a šest odštěpných závodů, které pokrývají celou ČR kromě severozápadu ČR. PKÚ se zabývá zahlazováním následků po těžbě hnědého a černého uhlí a ropy v severozápadních Čechách, oblasti Trutnova, Kladna a Hodonína. Současná velikost Palivového kombinátu Ústí podle ministerstva odpovídá velikosti i organizačnímu členění odštěpných závodů Diama. Ke konci loňského roku mělo Diamo 2 379. Palivový kombinát Ústí má 378 zaměstnanců a stará se například o jezero Milada.

  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*