Patentové právo z národní a mezinárodní perspektivy

dav
  •  

Jak lze chránit výsledky vědecké práce a duševní vlastnictví v ČR, v Evropě a ve světě, se dozvěděli účastníci včerejšího česko-německého semináře konaného na UJEP.

Pod záštitou prof. Jiřiny Jílkové, prorektorky pro vědu UJEP, se v rámci projektu „Centrum transferu technologií UJEP a TU Dresden” dne 8. 6. 2017 uskutečnil v ústeckém kampusu seminář na téma Patentové právo z národní a mezinárodní perspektivy.

Projekt, který je podpořen z prostředků Evropské unie, konkrétně z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020, společně realizuje Centrum transferu technologií UJEP a Transfer Office na Technické univerzitě Drážďany. Cílem projektu je rozvíjet spolupráci obou univerzit a zejména zintenzivnit výměnu zkušeností v oblasti podpory transferu technologií z univerzit do regionu a tedy z akademického prostředí do praxe.

Seminář zahájili doc. Pavel Kuráň, proděkan pro vědu Fakulty životního prostředí UJEP, a Christiane Bach-Kaineburg, ředitelka Transfer Office na TU Dresden. Oba stručně informovali o aktuálním stavu transferu technologií na obou univerzitách. Shodli se na potřebě posílení rozvoje daných činností tak, aby byly účinnou pomocí a efektivní podporou pro úspěšné vědecké pracovníky i nadané studenty.

Ředitelka Transfer Office podrobně popsala, jaké služby v této oblasti výzkumníkům a studentům TU Dresden nabízí. Zajímavá byla pro všechny informace, že konzultace a služby Patentového centra na TU Dresden mají zdarma i studenti jiných univerzit, a to i ti z České republiky. Pro akademické pracovníky je však již tato služba zpoplatněna.

Hlavní náplní semináře byly simultánně (česko-německy) tlumočené přehledné přednášky českého a německého patentového zástupce. Dr. Stanislav Babický z UNICRE (Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.) představil účastníkům možnosti ochrany vynálezů s pomocí patentového práva v České republice a uvedl také novinku v podobě Visegradského patentového institutu. Tento institut pracuje od roku 2016 a působí také jako Mezinárodní rešeršní úřad a Úřad pro mezinárodní předběžný výzkum. Přestože se patentová přihláška podává v angličtině, výhodou je možnost s administrátory v jednotlivých zemích V4 neformálně komunikovat v národních jazycích.

Dr. Matthias Knöbel, vedoucí Patentového informačního centra na TU Dresden, následně posluchače uvedl do problematiky mezinárodních patentů, a to jak v Evropě, tak i v dalších zemích světa. Praktické zkušenosti a administrativní

i jiná úskalí a problémy při vyřizování patentů prezentoval profesor Karel Bezouška, Medical direktor z firmy BARD s. r. o., která ač je poměrně malá, podala úspěšně již čtyři patentové přihlášky a má certifikáty o přijatých patentech z takových států, jako jsou USA, Izrael nebo Japonsko.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*