Plán největší CHKO v Česku se pomalu rýsuje

  •  

První koncept na vytvoření Chráněné krajinné oblastí Krušné hory na stole. Krajský zastupitelům ho představili zástupci ministerstva životního prostředí spolu s ekology. Podle návrhu se celá oblast rozdělí do čtyř zón. Už nyní je jasné, že do první zóny připravované Chráněné krajinné oblasti by mohla být zařazena rašeliniště a bučiny. Podle ministerstva životního prostředí by se oblast mohla rozprostírat od Kraslic na Sokolovsku až po Petrovice na Ústecku. Na Teplicku je navrhována CHKO vedle katastru Cínovce i na části katastru Dubí.

Nejrozsáhlejší CHKO v Česku

Rozloha CHKO Krušné hory by byla zhruba 1200 kilometrů čtverečních a šlo by pravděpodobně o největší chráněnou krajinnou oblast v zemi. V naší části Krušných hor je dnes již chráněna Ptačí oblast Východní Krušné hory, Evropsky významná lokalita Východní Krušnohoří, Přírodní památka Cínovecký hřbet nebo Přírodní park Krušné hory. Návrh je ale zatím v pracovní verzi. Následující 2 až 3 roky budou probíhat jednání se starosty dotčených obcí i veřejností, která budou mít vliv na konečnou podobu. „Kdysi opomíjené Krušnohoří se stává atraktivní turistickou destinací i vyhledávaným místem k bydlení. Ochrana území zajistí, že rozvoj regionu bude dávat smysl a že nezničí naši cennou přírodu,“ řekl už dříve poslanec a krajský radní pro regionální rozvoj a venkov Michal Kučera a dodal, že vzniku chráněné oblasti musí předcházet důkladné diskuse s těmi, kdo v horách žijí a podnikají.

Petici podepsaly tisíce lidí

Krušné hory leží na ploše 6 000 kilometrů čtverečních na hranicích s Německem, z toho asi čtvrtina je na české straně. CHKO pomůže účinnější celoplošné ochraně, jednotné péči o naše hory a udržitelnému rozvoji Krušných hor. To znamená chránit hory před zásahy a stavbami, které nerespektují krajinu a typickou zástavbu. Příroda je tu nesmírně rozmanitá a cenná. Unikátní bučiny, smrčiny, náhorní plošiny s loukami a po Šumavě druhá největší rašeliniště si ochranu zaslouží. Existuje i petice, která má vyhlášení CHKO Krušné hory podpořit, ta v současnosti čítá více než 5 500 podpisů.

Projekt počítá i s těžbou lithia

Vyhlášením chráněné krajinné oblasti se zabývá ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny. Náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař podotkl, že v přípravě CHKO se počítá i s možností těžby lithia na Cínovci nebo rozvojem větrných elektráren. Cílem vyhlášení CHKO Krušné hory je podle ředitele agentury Františka Pelce ochrana krajiny jako celku. Krušné hory jsou totiž jediným velkým pohořím v České republice bez ucelené ochrany. O tom, jestli bude chráněná krajinná oblast vyhlášena i v Krušných horách, nakonec rozhodne vláda.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*