Poctivé řemeslo se na dálku nenaučíte

  •  

Ústecká Střední průmyslová škola je státní odbornou školou, založenou již v roce 1910.  Je jednou z největších páteřních škol Ústeckého kraje a šestinásobným vítězem a držitelem krajského titulu „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“, který uděluje klub zaměstnavatelů škole, která nejlépe v kraji připravuje žáky do profesního života. Již několik let je jejím ředitelem Mgr. Bc. Jaroslav Mareš.

Jak zasáhla koronavirová pandemie a nucené odloučení učitelů a žáků do života školy?

Letošní kalendářní rok z hlediska výchovy a vzdělávání nezačal příliš šťastně. Školy musely na jaře přejít na distanční výuku a především příprava na závěrečné zkoušky maturitních a učebních oborů nebyla jednoduchá. Naše škola přijala jednotnou platformu TEAMS pro distanční výuku a řada učitelů si v jarním období vyzkoušela i jiné formy kontaktu se studenty, které nabízí webové rozhraní. Naštěstí po určité době byla umožněna realizace praktické výuky, čímž se podařilo žáky na závěrečné zkoušky připravit. Ukázalo se, že není možné především v praktické výuce distanční formou vše nahradit. Na dílo si prostě musíte sáhnout. To se částečně projevilo v procentech úspěšnosti u závěrečných zkoušek.

S jakými plány jste vstoupili do nového školního roku a jak velkým problémem je druhé uzavření školy?

Nový školní rok jsme jako tradičně zahájili adaptačním kurzem pro první ročníky obou středisek. Přestože jsme museli přijmout zvýšená hygienická opatření, proběhly kurzy v přírodě ve spolupráci s příslušníky Policie ČR a Státním zdravotním ústavem Ústí nad Labem. Ohlasy žáků a rodičů na kurzy byly ale velmi dobré a všichni byli rádi, že přes nelehkou situaci a přes roušky se mohli studenti lépe seznámit a poznat své budoucí učitele. Třetí ročníky učebních oborů a čtvrté ročníky maturitních oborů nastoupily v očekávání, že se podaří srovnat a dohonit nedostatky z jarního uzavření škol. Ve druhém pololetí loňského školního roku utrpěla hlavně praktická část výuky, a to především u učebních oborů. V řadě činností to lze charakterizovat přirovnáním „Jako když někoho učte řídit auto a do auta ho neposadíte“. Tak tato očekávání vzala za své. O to více musíme přistupovat k výuce kreativně. Na základě jarních zkušeností jsme také vybavili školu dalšími dataprojektory, webkamerami a tablety pro další distanční výuku. Výuka probíhá dle platného rozvrhu, takže žáci mají jasnou představu o možnostech vzdělávání. Nezapomínáme ani na rodiče. Děkujeme jim za vyplnění evaluačního dotazníku (podobný dotazník vyplnily i žáci), ze kterého vzešla řada podnětů pro další činnosti školy. Schůzky s rodiči budeme realizovat online formou.

Jste páteřní školou Ústeckého kraje a v minulosti jste významně modernizovali budovy a vybavení. Budete v tomto trendu pokračovat i přes očekávané dopady na krajské rozpočty?

Máme připravený záměr rekonstrukce datovo-síťových prvků a serverového řešení školy. Zpracováváme také záměr rekonstrukce elektroinstalace střediska Stříbrníky a revitalizace venkovního sportovního areálu střediska Resslova. Vše bude záležet na finančních možnostech a tvorbě fondů školy, víme, že to v současné situaci nebude lehké včetně možností našeho zřizovatele, který řeší dopady pandemie na financování škol.

Už standardem byla i mezinárodní výměna žáků a zahraniční stáže …

V letošním roce  jsme měly přivítat žáky našeho partnera ze Slovenské republiky a naši žáci měli vycestovat na stáže do Portugalska a na Slovensko. Bohužel současná situace v Evropě realizaci neumožňuje. Ale podařilo se nám projekt prodloužit na další rok a doufáme, že se stáže uskuteční.

Podle mnoha prognóz ekonomického vývoje nás čeká velmi těžké období. Neobáváte se nejasné perspektivy zaměstnání pro studenty a učně?

I když prognózy ekonomického vývoje státu a s tím souvisejícího trhu práce nejsou v řadě oblastí příliš optimistické, nemáme velké obavy spjaté s uplatněním našich absolventů. Zaměření školy do oblasti strojírenství, elektrotechniky, dopravy, logistiky a informačních technologií směruje naše absolventy do trvale perspektivních oblastí trhu práce. Jasným signálem byly i v této době žádosti našich firemních partnerů o možnostech eventuálních brigádních výpomocí na odpolední směny. Kam se situace vyvine, je v tuto chvíli těžké předvídat, je to v podstatě „věštění z křišťálové koule“.

Neočekáváte ani menší zájem o studium na vaší škole?

V nejbližších měsících nás, tak jako ostatní školy, čekají dny otevřených dveří, ukázkové dny a další formy prezentace školy pro budoucí žáky. Objevily se obavy v řadě oborů, například v gastronomii a cestovním ruchu, že existenční problémy řady firem a podnikatelů ovlivní i nábory žáků základních škol. Domnívám se, že se to nestane, žáci základních škol na základě konzultací se svými vrstevníky, rodiči a dostupnými informacemi mají ve většině případů svoji představu o budoucí možnosti vzdělávání. Velmi si ceníme spolupráce s firmami.  Za posledních šest let byla škola vyhodnocena zaměstnavateli v kraji jako škola, která nejlépe připravuje absolventy do praktického života. Nemáme signály, že by zájem o naše absolventy klesal. Sice se drobně omezila realizace odborného výcviku ve firmách, ale od šéfů firem víme, že jakmile to situace  umožní, obnoví se spolupráce v plném rozsahu.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*