Podívejte se, jak by mohl vypadat nevyužitý prostor mezi obchodními domy

Jak by mohl vypadat prostor mezi obchodními domy Labe a Forum, se dozvíte od 3. března, na výstavě, v ústeckém muzeu. Ta navazuje na soutěž na úpravu tohoto místa, kterou město vyhlásilo 12. září. Porota již nejlepší návrhy vybrala. Součástí výstavy bude anketa určená pro laickou veřejnost, ve které bude možnost ohodnotit pět oceněných návrhů dle čtyř kritérií – flexibilita návrhu, celkové řešení prostoru, ekonomičnost a originalita.

Anketa bude zveřejněna v době trvání výstavy na webových stránkách města. K soutěži bude dále vydán katalog všech doručených návrhů s komentářem odborné poroty. Výstavu můžete v muzeu navštívit do 29. března.

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu na kultivaci veřejného prostoru vymezeného obchodním domem Labe a obchodním centrem Forum v ulici U Kostela, včetně stávající pěší propojky do ulice Revoluční, s řešením návazností především na nejbližší okolí.

1-misto-navrh-13 1-misto-navrh-17 3-misto-navrh-3 zvlastni-odmena-navrh-4

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*