Poplatek za odpad musí Ústečané uhradit do 30. června

  •  

Do 30. června jsou mimořádně rozšířeny úřední hodiny inkasního oddělení i na čtvrtek, aby byl pro občany dostatečný servis. Poslední měsíc zbývá občanům města Ústí nad Labem na úhradu poplatku za komunální odpad. Poplatek mají zaplatit občané s trvalým pobytem na území města Ústí nad Labem s výjimkou dětí do věku tří let, včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší věku 3 let.

Tato povinnost vyplývá z Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, která je v platnosti od 1. ledna 2013. Vybrané finanční prostředky jsou určeny na svoz odpadu, svoz tříděného odpadu. Občané také mají zdarma oba sběrné dvory nebo 2x ročně svoz objemného odpadu, svoz zeleně a nebezpečných odpadů. Veškeré tyto služby jsou rozpočtovány téměř na 70 mil. korun.

Poplatková povinnost zůstává stejná, tedy 500 Kč na 1 občana a rok. Termín splatnosti je do 30. června 2016. Úhradu lze provést na bankovní účet č. 882833329/0800 (při platbě je třeba použít jako variabilní symbol celé rodné číslo plátce, a to bez lomítka). Občané mohou poplatek zaplatit i v hotovosti nebo bankovní kartou přímo v pokladně inkasního oddělení magistrátu, které bude do 30. června otevřeno i ve čtvrtek.

Úřední hodiny inkasního oddělení v měsíci červnu 2016

Pondělí 8,00 – 17,00
Úterý 8,00 – 15,00
Středa 8,00 – 17,00
Čtvrtek 8,00 – 14,00
Pátek 8,00 – 11,00

V případě platby za více osob je nutné doručit na inkasní oddělení vyplněné a podepsané Oznámení společného zástupce. Pokud již bylo toto oznámení po 1. 1. 2011 inkasnímu oddělení předáno a stav je beze změny, není nutné podávat formulář znovu. Při platbě za více osob je vždy nutné uhradit poplatek pod variabilním symbolem plátce.Město si dovoluje požádat občany, aby poplatek uhradili včas, tedy do 30. 6. 2016. Po tomto termínu je poplatek zvýšen až na trojnásobek, tj. z 500 korun na 1 500 korun.(zu)


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*