Praktická příprava projektů do programů TA ČR byla konzultována na UJEP

Účastníci semináře; archiv UJEP
  •  

Pod záštitou prof. Jiřiny Jílkové, prorektorky pro vědu, hostila vUniverzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem seminář k programům Technologické agentury ČR a k praktické přípravě projektů do vyhlášených veřejných soutěží. Připravila ho ve spolupráci s TA ČR a Inovačním centrem Ústeckého kraje pro všechny tvůrce a řešitele vědeckých projektů.

Vzácnou návštěvu z Technologické agentury ČR uvítala na UJEP prof. Jílková a v úvodu zdůraznila velký potenciál programů Technologické agentury ČR pro rozvoj aplikovaného výzkumu na UJEP i v celém regionu.

Přítomnost samotného ředitele TA ČR, Ing. Luďka Knorra, byla příležitostí získat aktuální a přesné informace z první ruky. Ing. Knorr představil programy, v rámci kterých v současné době Technologická agentura ČR nabízí finanční prostředky na podporu vědy, výzkumu, inovací a aplikační činnosti. Zároveň seznámil účastníky semináře se zaměřením jednotlivých programů a informoval o aktuálních programových novinkách: BETA 1, ZÉTA, ÉTA, THÉTA a Národní centra kompetence.

Nové programy blíže představil Ing. Marcel Kraus: „Program ZÉTA je zaměřený na podporu mladé výzkumné generace a program ÉTA na společenské výzvy, příležitosti 21. století a propojování v jednotě a ve znalostech, což symbolizuje snahu o prolomení bariér mezi obory a využití inovačního potenciálu“.

Pro tvůrce a řešitele projektů byla zajímavá ta část semináře, kdy byl představen nový informační systém, který již dokáže pokrýt všechny procesy projektu od přípravy projektové žádosti, přes hodnocení, až po dílčí a závěrečné zprávy a jejich vyhodnocení. Zdeněk Hušek, odborný konzultant Inovačního centra ÚK, představil praktické rady a postupy, jak na přípravu projektů.  Podstatná část semináře byla věnována diskusi, otázkám a zkušenostem řešením a účastníci semináře měli možnost na místě konzultovat své projektové záměry a rozpracované projektové žádosti.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*