Předání krematoria provází konkurenční boj, zní z magistrátu

  •  

Hlavní podstatou komplikací kolem provozu nového krematoria je fakt, že nájemcem již není firma Memory in Memory, ale společnost Krematorium Ústí nad Labem, která vyhrála koncesní řízení. Kdyby se nájemce neměnil, neměl by představitel firmy Memory in Memory důvod prezentovat nedostatky, podle jeho vyjádření způsobené městem.

„Vztahy představitelů obou firem jsou už dlouho kontroverzní, poznamenalo je mimo jiné i vypálení provozovny a tříletý trest vězení. Komplikace, které provázejí předání krematoria, tedy nejsou překvapivé. Jde o vyhrocený konkurenční boj. Ten se projevil napříkad i prodlužováním koncesního řízení. Bývalý nájemce výsledky řízení napadal a podával námitky, takže původní nájemní smlouva musela být prodlužována až do konce roku 2017. Nutno poznamenat, že pochybení města v rámci koncesního řízení nebyla nikdy doložena,“ popisuje mluvčí magistrátu Romana Macová.

Tvrzení, že město nepožádalo o převedení pece do svého majetku a promeškalo roční promlčecí lhůtu, vyplývá z jednostranného právního názoru zástupce původního provozovatele a nemá oporu v platné smlouvě. Z této smlouvy, dle magistrátu vyplývá, že město může pec užívat i po skončení nájemní smlouvy s firmou Memory in Memory.

Město již obdrželo dvě výzvy od právního zástupce firmy týkající se užívání pece a jejího vlastnictví. A je velmi pravděpodobné, že bude nutné řešit tento spor soudní cestou.

„Videa pořízená při předávání objektu prezentovala nedostatky – oprýskaná omítka, voda na podlaze, odkrytá elektroinstalace apod. , které spadaly podle nájemní smlouvy do běžné údržby, a tu měl zajišťovat nájemce až do výšky 50 000 korun, přičemž částky za jednotlivé případy se nesčítají,“ říká Macová.

Zveřejněny byly i názory Jaroslava Mangla, předsedy Asociace pohřebních služeb, který tvrdí, že krematorium je v hrozném stavu a může spadnout. Tyto názory nejsou odborně podloženy a je k dispozici statický posudek na část objektu, který tvrzení vyvrací.

V plánu je oprava střechy objektu a nádvoří, u obou akcí je již znám dodavatel a bude se realizovat letos.  Nový nájemce pak, do dvou let, nahradí staré nevyhovující pece novou moderní.

„Podali jsme, v této souvislosti, trestní oznámení pro podezření ze šíření poplašné zprávy. Potvrdí-li se, že škody v objektu způsobil nájemce nedostatečnou údržbou, budou po něm vymáhány náhrady na opravu. Navíc vedení města zpolitizování tohoto věcného problému nájemního vztahu odmítá. Do koncesního řízení se přihlásili jen dva zájemci a zvítězila nejvýhodnější nabídka,“ dodává Macová.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*