Při návštěvách v nemocnici musíte dodržovat pravidla

  •  

Návštěvy pacientů na oddělení následné péče ústecké Masarykovy nemocnice jsou možné. Nemocnice však žádá příchozí, aby respektovali opatření a zachovali ohleduplnost k pacientům i k personálu.

Pravidla:

Každá návštěva musí používat roušku.

Návštěvy stále probíhají 3x týdně  – pondělí, středa, sobota.

Omezení doby návštěv od 14:00 do 16:30 hodin.

Objednávání návštěv telefonicky přes administrativní pracovnici, telefon 472 734 050 ve všední den v době od 7.00 do 13.00 hodin.

Omezení návštěv se netýká pacientů v terminálním stavu.

U ostatních hospitalizovaných pacientů je povolena vždy jedna návštěva u pacienta za den, v maximálním počtu dvou osob, maximálně 30 minut.

Návštěvy jsou preferovány v rámci venkovního areálu oddělení.

Pokud nemůže být pacient na vozíku venku a návštěva bude provedena na pokoji, bude povolena návštěva vždy jen u jednoho pacienta.

Každá návštěva musí před vstupem na oddělení vyplnit dotazník, odevzdat jej sestře a musí si vydezinfikovat ruce. Dotazníky k vyplnění jsou u vstupu na oddělení a u výtahu.

Po ukončení návštěvy bude provedena dezinfekce prostor a vyvětrání pokoje, návštěva je povinna před opuštěním oddělení vydezinfikovat si ruce.

Návštěvy jsou určeny primárně k návštěvě pacientů, vhodné je omezení návštěv v kontaktu s ošetřovatelským personálem – dodržovat vzdálenost 2 metry a hygienická opatření.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*