Příměstský tábor UJEP je zaměřený na informatiku

  •  

Bezmála tři stovky dětí ze základních škol v Duchcově a Ústí nad Labem se během letních prázdnin naučí na příměstských táborech UJEP rozpohybovat robotickou včelku nebo programovatelné robotické postavičky z lega.

První z příměstských „informatických“ táborů, které připravila Přírodovědecká fakulta UJEP, se koná v termínu od 12. do 16. července na Základní škole Jaroslava Pešaty v Duchově a také přímo v univerzitním kampusu, v nových prostorách Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) v Ústí nad Labem. Další turnusy, až do konce letních prázdnin, budou probíhat již pouze v objektu CPTO.

Pro děti od 1. až do 9. třídy je připraven celodenní program složený z praktických aktivit zaměřených na informatiku, programování a řešení úloh.

Konkrétně půjde o programování robotů, programování v aplikaci Scratch 2, stavění, programování a ovládání robotů Lego Mindstorms/Boost/WeDo či řešení logických, matematických a informatických úloh, které vedou děti k rozvoji matematického, logického a informatického myšlení.

„Úkoly jsou vybrány na základě zkušeností ze soutěží Klokánek či Bobřík informatiky. K tomu jsme přidali aktivity logických her, např. sudoku, a aby se děti odreagovaly, zařadili jsme na každý den také sportovní hry a aktivity v přírodě, případně v tělocvičně,“ uvádí hlavní organizátor kempů Jan Krejčí z katedry informatiky PřF UJEP.

Týden s informatickým myšlením, programováním i pohybovými aktivitami

Děti se budou učit programovat v aplikacích na bázi graficky orientovaného programovacího nástroje (typicky Scratch, což je programovací nástroj, ve kterém se dá vytvářet program za pomoci grafických objektů – něco jako skládání puzzle). Děti se tedy učí vytvářet algoritmy hravou a zábavnou formou, která se dá propojit i s okolním světem na bázi programovatelných didaktických stavebnic, jako např. od společnosti Lego®, či elektrotechnické desky Micro:bit či Arduino a dalších fyzických objektů, které díky těmto algoritmům mohou doslova rozhýbat.

„Základní podstatou informatického myšlení je, že žák nebo student musí být schopen analyzovat zadaný problém a následně jeho řešení rozdělit na elementární dílčí kroky. Posledním krokem je pak spojení jednotlivých výsledků/výstupů do požadovaného celku,“ vysvětluje Jan Krejčí.

Účastníci příměstských táborů budou také pracovat s digitálními interaktivními pomůckami, které rozvíjejí logické myšlení, prostorovou představivost i další informatické dovednosti. K těmto pomůckám patří například programovatelná robotická včelka BlueBot, ale i velmi oblíbená hra Minecraft s možnostmi programování.

Program příměstských táborů povedou převážně studenti katedry informatiky PřF UJEP. Dětští účastníci budou rozděleni do několika skupin podle věku tak, aby program odpovídal jejich věku a kompetencím. Kromě aktivit souvisejících s informatickým myšlením budou součástí příměstských táborů i pohybové činnosti, což má vést děti k poznání, že i pohyb je velmi důležitou součástí života, kterou je i informatické myšlení.

„S oblibou říkám, že každý z nás má doma nejrozšířenější a nejčtenější knihu algoritmů, a tou je kniha receptů, tzv. kuchařka. V jednotlivých realizovaných aktivitách se snažím o to, abychom dětem vštípili nejen informatické myšlení, ale abychom je připravovali pro jejich budoucnost, ať už budou dělat cokoliv. Zaměřujeme se na základní kompetence, které se člověk musí ve 21. století naučit. Základem informatického myšlení je analyzovat problém a navrhnout řešení. Úroveň jeho efektivity pak souvisí s praxí a získanými dovednostmi,“ dodává Jan Krejčí.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*