Připravte se na rekonstrukci Výstupní ulice

ilustr. obr.
  •  

Startuje rekonstrukce Výstupní ulice za 68 milionů bez DPH. „Realizace stavby bude zahájena v pondělí 2. října a podle plánu má být dokončena do 27 týdnů. Se stavbou souvisejí dopravně inženýrská opatření včetně úpravy vedení linky MHD,“ vysvětluje mluvčí města Romana Macová s tím, že zahrnuje výměnu krytových vrstev komunikace, opravu chodníků s vybudováním stezky pro chodce a cyklisty, úpravu autobusových zálivů, obnovu odvodnění a veřejného osvětlení.

Stavba bude rozdělena do tří etap. První etapa zahrnuje úsek v délce přibližně 360 metrů komunikace od křižovatky s ulicí Neštěmická po začátek tří pruhového úseku. Předpokládaný termín realizace první etapy je od 2. října do 20. prosince. V průběhu této etapy bude úsek uzavřen pro dopravu ze směru od Krásného Března do Dobětic kromě vozidel MHD a IZS. Doprava bude pro individuální automobilovou dopravu zachována pouze ve směru od Dobětic do Krásného Března.

„V rámci dopravně inženýrských opatření bude otočen jednosměrný provoz v ulici Vojanova. Ulice Přemyslovců a Dvojdomí a jednosměrná část ulice Vojanova budou přístupné z ulice Výstupní s příjezdem od Dobětic. Výjezd z ulice Přemyslovců a Dvojdomí bude umožněn do jednosměrné části ulice Vojanova a poté na ulici Neštěmickou. Ulice Anežky České a Dr. Horákové budou přístupné pouze z ulice Neštěmická,“ upřesňuje Macová

Organizace změn linek MHD po dobu rekonstrukce je uvedena na webových stránkách Dopravního podniku města Ústí nad Labem. Změny se týkají autobusových linek číslo 5 a 74, kdy dojde ke změně vedení linky v Krásném Březně. V průběhu stavebních prací dojde k omezení jízdního profilu komunikace vždy na jeden jízdní směr, a tudíž bude zřízena náhradní autobusová zastávka MHD Dvojdomí, směr Dobětice, která bude posunuta po směru jízdy do míst rozšíření komunikace ulice Výstupní na tří pruhovou. Zastávka MHD Dvojdomí, směr ulice Neštěmická bude dočasně zrušena.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*