Přírodovědecká fakulta hostí významnou vědeckou soutěž pro mladé

Student. Foto: UJEP
  •  

Do Ústí nad Labem se po pěti letech vrací konference a soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie. Ústecké materiálové centrum a katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické pořádají ve dnech 3. a 4. února 2016 již 19. ročník Soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie, která byla do roku 2014 známá pod názvem „O cenu firmy Merck“ a od roku 2015 je pořádána pod názvem „O CENU KARLA ŠTULÍKA“.

Tato soutěž pro pregraduální studenty putuje již téměř 20 let po českých vysokých školách. V Ústí nad Labem již byla pořádána v roce 2011 a nyní se k nám opět vrací. Postupně se z ní stává mezinárodní záležitost díky narůstajícímu počtu slovenských studentů účastnících se soutěže. Nad letošním ročníkem převzal záštitu doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., děkan PřF UJEP.

„V době, kdy vysokoškolské vzdělávání má šanci se obecně vracet zpět ke kvalitě, bude nesmírně důležité ukázat, že máme mezi našimi studenty a absolventy nadané mladé lidi, kteří jsou schopni uspět. Snažíme se motivovat zapojení studentů do výzkumných projektů na katedrách. Je to potenciál, s jehož pomocí se dá dosáhnout řady zajímavých výsledků. Nadějí pro nás jsou úspěchy našich studentů, mám radost z toho, jak se studentům věnují naši akademici. Je to příležitost, jak naši fakultu udělat výjimečnou,“ říká děkan PřF UJEP doc. Jaroslav Pavlík.

Letošní ročník se uskuteční v prostorách Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, v Zelené aule MFC v kampusu UJEP, ve dnech 3. a 4. února 2016. Do soutěže je přihlášeno 25 účastníků ze sedmi českých a jedné slovenské vysoké školy, některé ze škol mají zastoupení i několika fakult. Ústecké barvy bude hájit 1 studentka Přírodovědecké fakulty a 3 studenti Fakulty životního prostředí UJEP.

Na průběh soutěže a výběr nejlepších bude dohlížet hodnotící komise skládající se z profesorů a docentů českých a slovenských vysokých škol. „Velmi si vážíme odvážných studentů, kteří se každý rok do soutěže přihlásí, a jejich školitelů, kteří je vedou v jejich práci. Nevadí jim obětovat měsíce každodenní piplavé práce v laboratořích, psaní článků, kreslení grafů, přípravě prezentací.

A dokonce je to i baví. Je to známka toho, že chemie je přeci jen v očích i mnoha mladých atraktivní obor. Počet přihlášek každý rok stoupá, kvalita prací je velmi vysoká a bývá čím dál obtížnější vybrat ty nejlepší. Velmi také děkujeme všem partnerům, kteří tuto akci pro mladé finančně podporují,“ dodává hlavní organizátorka doc. Zdeňka Kolská.

 

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*