Prvním profesorem jmenovaným na FUD je Michal Koleček

Foto: archiv UJEP
  •  

Ve velké aule pražského Karolina byly z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Kateřiny Valachové,
předány jmenovací dekrety novým profesorům.

Na 55 nových profesorek a profesorů přijalo 19. prosince titul, který je nejvyšší vědecko-pedagogickou nebo umělecko-pedagogickou hodností pro vysokoškolského pedagoga. Mezi nimi byl také Michal Koleček z Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Michal Koleček byl jmenován profesorem pro obor Vizuální komunikace. Děkan ústecké fakulty umění a designu v letech 2007–2015 působí v současné době na fakultě jako proděkan pro rozvoj. Je taktéž novým předsedou Oborové rady doktorského studijního programu Vizuální komunikace a současně garantem tohoto oboru.

„Mimořádný význam této události tkví nejen ve skutečnosti, že šlo o první jmenování profesorem, které proběhlo na základě řízení proběhlého právě na naší fakultě, ale zároveň to bylo první jmenování profesorem v uměleckém oboru na české umělecké fakultě, která není samostatnou akademií,“ vyzdvihuje doc. Pavel Mrkus, děkan FUD.

Právo konat řízení ke jmenování profesorem náleží v České republice pouze do kompetence vysokých škol. Profesorem pro určitý obor jmenuje prezident republiky  toho, kdo byl navržen vědeckou nebo uměleckou radou
vysoké školy, která získala pro toto řízení v daném oboru potřebnou akreditaci. Fakulta umění a designu UJEP vlastní akreditaci  pro obor Vizuální komunikace do 31. 7. 2024.

Profesorem se může stát docent, který úspěšně projde řízením ke jmenování profesorem. V tom se prokazuje pedagogická, vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče. Zpravidla se zohledňují a posuzují publikační, pedagogická, vědecká  a umělecká činnost, její výsledky, délka praxe, počty doktorandů a doktorů, účasti na řešení grantů, zahraniční praxe, stáže, hostování apod. V rámci řízení ke jmenování profesorem musí také uchazeč přednést
tzv. profesorskou přednášku, ve které předloží svou koncepci výuky v daném oboru a vědecké či umělecké práce. Téma přednášky prof. Michala Kolečka bylo: „Střed světa leží na jeho konci. Kurátorské strategie v rámci současného výtvarného umění jako nástroj pro reflexi  a reprezentaci charakteru konkrétního místa a jeho socio-kulturního
kontextu.“

„Jmenování profesorem nevnímám pouze jako individuální ocenění. Jednou z podstatných podmínek nezbytných k získání tohoto akademického titulu je vytvoření ,školy‘ reprezentující specifický výzkumný nebo umělecký názor. A slovo škola předpokládá a vyžaduje širší okruh kolegů, spolupracovníků, absolventů a studentů.   Jsem hrdý, že se nám na naší univerzitě, tady v Ústí nad Labem, podařilo takovou školu v oblasti Vizuální komunikace vybudovat. Jmenování profesorem přitom naše snažení dovršuje a já bych především chtěl poděkovat všem, se kterými jsem měl tu čest tohoto cíle v družné spolupráci dosáhnout,“ uvádí k získání profesorského titulu prof. Michal
Koleček.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*