Radiologická klinika je desátou v pořadí v ústecké nemocnici

  •  

Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem a ústeckou Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) spojuje od pondělí 22. ledna 2018 již deset klinik. Nově k současným devíti klinickým pracovištím přibyla Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií UJEP.

Spolupráce Masarykovy nemocnice a Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem začala v roce 2008, kdy byly v ústecké nemocnici ustaveny první dvě kliniky, kardiologická a neurochirurgická. O pět let později k nim přibyla gynekologicko-porodnická klinika a rok na to dalších pět klinik – dětská, oční, úrazové chirurgie, urologie a robotické chirurgie a anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku byla slavnostně ustavena v září 2017.

Radiologická klinika FZS UJEP Masarykovy nemocnice je nelůžkové pracoviště, které poskytuje základní i specializovanou diagnostiku a miniinvazivní léčbu pomocí zobrazovacích metod pacientům nemocnice, Ústeckého kraje a podle potřeby i pacientům z jiných oblastí republiky. Klinika má tedy nadregionální charakter v diagnostické i léčebné péči.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na tom, že desátá klinika v Masarykově nemocnici může vzniknout, a za dlouholetou a kvalitní spolupráci s univerzitou a Fakultou zdravotnických studií,“ řekl Josef Liehne, ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a krátkým historickým exkurzem připomněl velkou tradici oboru rentgenologie v ústecké nemocnici, kterou ještě rozvedl ve své prezentaci přednosta nové kliniky Filip Cihlář.

„Zanedlouho to budou tři roky, co jsem nastoupil do funkce, a na začátku mě trápilo, že v některých krajích se dokáží instituce na lecčems domluvit, pak jedou do Prahy spolu a díky společnému tlaku tam obstojí. Mám konkrétně na mysli ty z Moravskoslezského kraje, o nichž je to dobře známo… Trápilo mě, že v Ústeckém kraji jsem to takto nevnímal. Proto jsem se snažil, aby klíčoví aktéři – a za jednoho z nich považuji Krajskou zdravotní – čím dál častěji komunikovali o svých záměrech a čím dál více se poznávali. To samozřejmě vede ke k tomu, že spolupráce mezi nimi je snazší. Myslím si, že se to nám, tedy Krajské zdravotní, ústecké Masarykově nemocnici a univerzitě, daří,“ uvedl rektor univerzity Martin Balej, který znovu deklaroval zájem o vybudování objektu pro Fakultu zdravotnických studií přímo v areálu nemocnice.

Radiologická klinika splňuje podmínky pro akreditované pracoviště nejvyššího typu pro všeobecnou radiologii, intervenční radiologii a vaskulární intervenční radiologii, je součástí center, která zajišťují nejmodernější a vysoce specializovanou léčebnou péči – Komplexního cerebrovaskulárního centra, Traumatologického centra, Komplexního onkologického centra.

Na radiologické klinice pracuje 20 lékařů, z toho 18 s nejvyšší atestací, 29 radiologických asistentů a 9 zdravotních sester. Lékaři kliniky publikují průměrně 8 vědeckých článků ročně, z toho zhruba polovina je v impaktovaných časopisech. Počet přednášek a prezentací celé kliniky je více než 20 ročně. Bohatá je i spolupráce s dalšími klinickými obory v rámci vědeckých grantů a společných publikací o vlastních výsledcích léčby. Lékaři kliniky budou na FZS UJEP zajišťovat ve vybraných studijních oborech výuku předmětu Radiologie a nukleární medicína v prezenční i kombinované formě studia.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*