Rektor předal jmenování dvěma novým děkanům

Foto: zleva Martin Balej, Jiří Škoda; archiv UJEP; autor Josef Růžička
  •  

Rektor ústecké univerzity předal jmenování staronovému děkanovi fakulty umění a designu a novému děkanovi pedagogické fakulty.

V čele fakulty umění a designu bude od 20. února i pro následující 4 roky docent Pavel Mrkus.

V čele pedagogické fakulty vystřídá od 1. března profesora Pavla Doulíka, který vedl největší ústeckou fakultu v uplynulých 8 letech, docent Jiří Škoda.

Děkany jmenuje do jejich pozic ve vedení fakult rektor univerzity. Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na téže vysoké škole nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.

„Obě fakulty, jak pedagogická, tak umění a designu, jsou v současné době dlouhodobě stabilizované a vykazují ty nejlepší výsledky. Přeji oběma novým děkanům mnoho sil a energie do náročné práce v jejich vedení a těším se na spolupráci s nimi,“ řekl rektor UJEP Martin Balej.

V roce 2019 budou také další 4 fakulty UJEP volit svoje děkany pro následující čtyřleté období. V březnu to bude fakulta životního prostředí, do září pak fakulta strojního inženýrství i filozofická fakulta a na podzim potom fakulta zdravotnických studií.

Děkani FUUD, později FUD UJEP, z minulosti do současnosti:
doc. ak. mal. Vladimír Švec (20. 2. 2001 – 19. 2. 2007)
doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. (20. 2. 2007 – 19. 2. 2015)
doc. Mgr.A. Pavel Mrkus (20. 2. 2015 – 19. 2. 2023)

Děkani PF UJEP z minulosti do současnosti:
prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. (1. 4. 1991 – 28. 2. 1992)
doc. RNDr. Karel Kubát, CSc. (1. 3. 1992 – 28. 2. 1995)
prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc. (1. 3. 1995 – 28. 2. 2001)
doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (1. 3. 2001 – 28. 2. 2004)
doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. (1. 3. 2004 – 28. 2. 2011)
doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. (1. 3. 2011 – 28. 2. 2019)


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*