Seriál: Ústecká Severočeská vědecká knihovna slaví příští rok kulatiny

  •  

Hned po sametové revoluci  se i pro ústeckou knihovnu  otevřely „dveře“ s nabídkou  objektů, ve kterých by mohla  obohatit služby pro své čtená- ře a uživatele. V lednu roku  1990 byla knihovně tehdejším  Občanským fórem nabídnuta  tři podlaží v bývalé budově  KV KSČ, kde mělo vzniknout  takzvané Evropské kulturní  centrum.

Náklady na stavební úpravy by však byly příliš vysoké, a tak knihovna místo  toho převzala v červnu budovu  bývalého Domu družby – vily  postavené ústeckým podnikatelem Hansem Weinmannem  v tehdejší Vladimirské, nyní  ulici W. Churchilla 3. Její honosný interiér je  nádherně zdoben dřevěný- mi i mramorovými intarziemi  a celý je vkusně doladěn řezbářskými pracemi zasazený- mi do zdiva.

I stropní podhledy jsou velice umně sladěny se  stavbou. K zajímavým prvkům  vily patří i parkety v hale, které jsou poskládané do geometrických tvarů. Po malých úpravách interiéru otevřela 11. září 1990  knihovna v hale čítárnu novin  a časopisů. Novým zřizovatelem se roku  1991 stalo ministerstvo kultury. S novým zřizovatelem se  začalo s kompletní rekonstrukcí. Vila byla zařazena mezi  ústecké památky, a proto se  k rekonstrukci hledala firma,  která má s opravami pamá- tek zkušenosti. Výběrovým  řízením byla vybrána firma  Repam, která budovu více než  pět let rekonstruovala .

Postupně se zrekonstruované prostory začaly přetvářet na knihovní a již během prázdnin  v roce 1993 se přestěhovalo hudební oddělení. V přízemí byla  vytvořena půjčovna beletrie  a populárně naučné literatury v krásném volném výběru  knih ve všech šesti místnostech. Čítárna novin a časopisů  se přestěhovala do suterénu  budovy. Její nabídka se ale zú- žila jen na populární periodika  a denní tisk. Do zrekonstruované budovy se rovněž přestě- hovalo ředitelství i odborná  knihovnická oddělení.

Dětské  oddělení a čítárna se opět stě- hovaly. Těmito „škatulata, hejbejte se“ se uvolnily prostory  v původní vile Carla Hermanna Wolfruma ve Velké Hradební 49. Mohlo se tak přistoupit  k budování vědecké  části. Po zkolaudová- ní přístavby začala  16. září 1996 sloužit  čtenářům a uživatelům  nejen vědecká půjčovna  s velkým volným výběrem, ale  i všeobecná studovna v prvním  patře přístavby. Kvůli hudebninám a dvacetidílné hudební  encyklopedii ale čtenáři museli přecházet z Velké Hradební  do ulice W. Churchilla.  Opk v příštím díle se podíváme za vznikem  sálu půdní vestavby a oddělením  anglické literatury.
Soutěž

Jeden výherce může využívat služeb  ústecké knihovny bezplatně celý rok. otázka: Ve které knihovní budově  se nachází dětské oddělení a všeobecná studovna? Odpovědi posílejte na e-mail: redakce@zitusti.cz do 25. října. Výherce z minulého čísla: Š. Puchernová


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*