Sestřičky domácí péče mohou předepsat recept

  •  

Domácí péče se v letošním roce dočkala řady pozitivních novinek. „Nově je možné předepsat ji pacientovi i bez předchozí hospitalizace a může ji předepsat i lékař specialista,“ říká vrchní sestra ústecké agentury ACME Domácí péče Šárka Doležalová a dodává, že zdravotní materiál jako jsou obvazy či pleny snadno předepíší i sestřičky domácí péče, které budou moci stát se služebním autem i v zákazu stání, aby se snadno dostaly k pacientovi.

 Rok 2022 přinesl několik změn, které se týkají domácí zdravotní péče. Co je tou nejdůležitější?

Ministerstvo zdravotnictví systematicky rozvíjí oblast domácí péče. Od 1. ledna letošního roku vešla v platnost novela zákona, přinášející změnu v indikaci domácí zdravotní péče, aby byla pro pacienty dostupnější. Dosud ji mohl pacientům předepsat pouze jejich praktický lékař nebo nemocnice. Nově mohou domácí péči, která je pro pacienty zdarma, plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, předpisovat i lékaři s dalšími odbornostmi. Například ambulantní specialisté, ale i lékaři poskytující lékařskou pohotovostní službu nebo poskytujícího zdravotní služby na urgentním příjmu, a to i v případech, kdy pacient nebyl hospitalizován.

Jsou i další novinky, které usnadní péči o pacienty v domácím prostředí?

Další významnou změnou v naší práci je to, že personál poskytující domácí zdravotní péči může nyní nově předepisovat pacientům vybrané zdravotnické prostředky. Jedná se například o krycí a obvazový materiál, zdravotnické pomůcky pro inkontinentní pacienty a pro pacienty se stomií anebo zdravotnické prostředky pro kompresivní terapii.

Další komplikací, se kterou se váš personál denně potýkal, bylo parkování. Změnilo se něco v této oblasti?

To je pro nás velmi důležitou pozitivní novinkou. Dosud neměla zdravotní sestra či bratr výjimku jako má lékař ve službě. A to se od ledna změnilo. Díky novele zákona o silničním provozu došlo k rozšíření výjimky ze zákazu stání, která platila právě jen pro lékaře konající návštěvní službu, nyní se vztahuje také na personál, který řídí vozidlo poskytovatele domácí zdravotní péče. To je pro poskytování péče, kdy personál, mnohdy obtížně hledal parkovací místo v blízkosti bydliště klienta, velké ulehčení.

To jsou samé dobré zprávy, ale je něco, co vás během uplynulého roku opravdu potrápilo a co vám naopak udělalo radost?  

Trápí nás neustále nedostatek kvalifikovaného personálu. Byla bych velmi ráda, kdyby se náš tým rozrostl o další zdravotní sestry. A radost máme vždy, když se nám do péče klienti vrátí buď po hospitalizaci, nebo pokud opět péči potřebují, a vyžadují naši agenturu a svoji sestřičku.

V čem se práce domácí sestry liší od práce v nemocnici nebo v domově pro seniory?

Zdravotní sestra v domácí zdravotní péči pracuje samostatně, nemá za sebou lékaře, staniční sestru a kolegyně. Musí se sama rozhodnout, vyřešit krizové situace a hlavně je potřeba mít odborné znalosti. Vždy říkám, že je potřeba trochu adrenalinu a mít povahu do nepohody.  Ona musí vyjet za každého počasí, ať mrzne, sněží, je nesnesitelné horko … vždy musí vykonat u klienta ošetřovatelskou návštěvu.

Jak práce probíhá? Sestřička přijede k pacientovi domů a dělá co?

Sestřička pracuje na základě ordinace lékaře, který určí léčbu a frekvenci návštěv. Jedná o ošetřovatelské výkony jako například odběr krve, převaz, aplikace inzulínu, ošetření stomií, rehabilitace, hospicová péče a mnoho dalšího.

Co domácí péče obnáší?

Záleží na celkovém zdravotním stavu pacienta. Naše sestřičky aplikují inzulín, ale i učí diabetiky, aby to časem zvládali sami. Převazují veškeré rány po amputacích, pooperační rány, bércové vředy, provádí převazy stomií (vývodů z těla). Pomáhají celé rodině s péčí o dlouhodobě nemocného a radí, jak se o svého blízkého člena starat. Zkušenosti máme také s hospicovou péčí. Zajišťujeme návštěvu a vyšetření paliativním lékařem v domácím prostředí. Pečujeme i o klienty s centrálním žilním katétrem, implatabilním portem či infuzní pumpou.

Zmiňujete domácí hospicovou péči? Co zahrnuje?

Nabízíme pomoc rodinám,které se rozhodly umožnit svému blízkému zemřít důstojně, v domácím prostředí, v kruhu nejbližších. Docházíme za klientem dle potřeby i nad rámec pracovní doby.

Jaký je vlastně v současné době zájem o vaše služby?

Díky tomu, že se domácí zdravotní péče dostává neustále do většího povědomí, je zájem opravdu velký, což nás těší, protože jsme přesvědčeny, že je naše práce velmi potřebná a vítaná.

Prozradíte nám, jaké máte plány do budoucna?

Můžu už prozradit, že jako úplnou novinku připravujeme projekt, který je zároveň i náš velký sen a to Domov pro seniory. Jedná se o pobytové zařízení, které vznikne v Ústí nad Labem, a velmi se na to těšíme. Postupně vás budeme rádi informovat, jak se náš projekt vyvíjí.

 

ACME Domácí péče s.r.o.

Železničářská 908/24

400 03  Ústí nad Labem

Email: info@acmepece.cz

Tel. 475 216 331


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*