Sestry domácí péče musí řešit řadu problémů

  •  

Domácí péče je nepostradatelná a může ji potřebovat každý z nás. Podle jednatelky ústecké agentury ACME poskytující domácí péči Štěpánky Tomsové je specifická v tom, že sestry musí u pacientů fungovat samostatně a to není úplně snadné. Kromě samotné péče o nemocné musí při své práci řešit i problematické parkování, pokuty nebo dokonce s odtažením auta.

Začněme nejpalčivějším tématem ve zdravotnictví, nedostatkem personálu. Potýká se s tím i domácí zdravotní péče?

Ano, pro domácí péči je zdravotních sestřiček nedostatek. Což agentury trápí. Nevím, zda je to finanční stránkou, ale práce v terénu je náročnější. Chodíte za pacientem domů, musíte vytvářet určité podmínky pro léčbu.

Co komplikuje sestřičkám domácí péči jejich práci?

Například parkování. Zdravotní sestra nemá výjimku jako lékař ve službě. Obtížně se hledá parkovací místo v blízkosti bydliště klienta, složitě nosí zdravotní materiál či kompenzační pomůcky. Ale v současné době se pracuje na změně zákona a věřím, že se podaří vyjednat výjimku pro poskytovatelé domácí péče. Bylo by to ulehčení pro sestřičky.

Koho se domácí péče týká a jak funguje?

Pomáháme všem, od dětí po seniory. Poukaz neboli žádost o domácí zdravotní péči může potvrdit zdravotnické lůžkové zařízení, praktický lékař, pediatr či lékař specialista. A funguje to tak, že domů za pacienty dochází zkušená zdravotní sestra a provádí zdravotní úkony, které určí lékař.  Díky tomu se nemocní mohou léčit se v pohodlí domácího prostředí a nemusí trávit dlouhé dny v nemocnicích nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných.

Co všechno domácí péče obnáší?

To určuje zdravotní stav pacienta. Naše sestřičky aplikují inzulín, ale i učí diabetiky aplikaci, aby to časem zvládali sami. Převazují veškeré rány po amputacích, pooperační rány, bércové vředy, převazy stomií (vývodů z těla). Pomáhají rodině s péčí o dlouhodobě nemocného. Zkušenosti máme také s hospicovou péčí. Zajišťujeme návštěvu a vyšetření paliativním lékařem v domácím prostředí. Pečujeme i o klienty s centrálním žilním katétrem, implatabilním portem či infuzní pumpou. A nesmíme zapomenout na rehabilitaci v domácím prostředí.

Za domácí zdravotní péči pacient neplatí?

Pacient ji neplatí, je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Pandemie koronaviru ochromila veškeré aktivity. Prozradíte nám plány do budoucna?

Jsem ráda, že se můžeme opět vzdělávat. Od podzimu otevírají certifikované kurzy, které jsou nezbytně důležité pro naši práci. Podařilo se nám proškolit všechny sestřičky pracující v ACME  v Kompresivní terapii prostřednictvím firmy Lohmann&Rauscher s.r.o. Začali jsme pracovat na projektu, o kterém dlouhodobě uvažujeme, ale k němu více prozradím příště.

 

ACME Domácí péče s.r.o.

Železničářská 908/24

400 03 Ústí nad Labem

Email: info@acmepece.cz

Telefon: 475 216 331


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*