Sloužíme Ústečanům nezištně a bez afér

  •  

Komunistická strana Čech a Moravy zmizela v roce 2021 z Parlamentu a vlastně i z médií, ale na komunální úrovni je stejně aktivní a viditelná. Předsedou a volebním lídrem ústecké KSČM je současný zastupitel města Pavel Vodseďálek.

S jakou programovou prioritou a cílem vstupuje ústecká KSČM do předvolební kampaně pro komunální volby 22. a 23. 9.?

Pokud se má město vyvíjet k lepšímu, je třeba podporovat aktivity, které tomu napomohou. Velmi důležité bude prosadit, aby vysokorychlostní trať měla zastávku v Ústí. To by mělo napomoci ke zvýšené pozornosti významných firem a město by mohlo profitovat ze vzniku nových pracovních příležitostí. S tím souvisí i další priorita, budování parkovacích míst. Ukazuje se, že této oblasti doposud vládne živelnost a nahodilost, a pokud vývoj automobilismu půjde nadále stejným tempem, bude parkování problém. Rádi bychom také podpořili takové aktivity, které budou řešit byty pro mladé nebo nové obyvatele města. Podpoříme družstevní nebo městskou výstavbu. Dále budeme samozřejmě pokračovat v podpoře rozvoje naší zoo, podpoře rozvoje kultury, sportu a všech akcí, které budou v zájmu občanů našeho města.

KSČM nechyběla v žádném zastupitelstvu města v novodobé historii. Vzhledem k neúspěchu v parlamentních volbách, nemáte obavy, že by vaše strana od letošního podzimu neměla komunální zastupitele?

Možné je všechno, ale postavili jsme kandidátku z lidí, kteří pro město žijí a chtějí pomoci k lepšímu žití tady. Navíc máme celou řadu osvědčených a zkušených kandidátů. Přiznám se, že při sestavování kandidátky jsem se poprvé setkal s tím, že lidé by rádi na kandidátce byli, ale obávali se. Bohužel Antibabiš není jediný program některých politiků. Naše strana je už více než třicet let neustále předmětem nepřátelské kampaně. Přesto věřím, že ústecké zastupitelstvo bude i po volbách se zástupci KSČM.

Co se vám podařilo prosadit ve prospěch občanů a vašich voličů v uplynulých čtyřech letech práce v zastupitelstvu?

Během celého volebního období jsme se snažili vždy podpořit jakékoli investice, které byly v zájmu občanů města Ústí nad Labem. V rozpočtech jsme podporovali opravu chodníků, silnic, posílení rozpočtů obvodních radnic na údržbu zeleně a pořádku. Šlo i o podporu velkých kulturních, sportovních akcí města. Zřízení fondu obnovy pro ZOO v Ústí nad Labem, kde každý rok město dává 20 milionů na důležité investice k záchraně a obnově naší krásné zoo. Podpořili jsme rekonstrukci ubytovny v Čelakovského ulici v Krásném Březně, opravy silnic, chodníků, řešení v Matiční ulici. Podporujeme vybudování nového centra kamerového systému pro Městskou policii v Corsu a rekonstrukci Corsa na vrácení kultury do oblasti Krásného Března. Samozřejmě nezapomínáme na podporu činnosti sociálních služeb, organizací, které pracují s dětmi mládeží, a mládežnických sportovních klubů.

Jaké jsou podle vás největší nešvary ústecké komunální politiky? Nemáte pocit, že město Ústí nad Labem v posledních letech přešlapuje na místě a zaostává v modernizaci a rozvoji oproti jiným krajským městům?

Město samotné několik volebních období doslova trpí roztříštěností zastupitelstva. Ano, potřebujeme vizionáře, ale ne snílky. Do funkcí je třeba dosadit ústecké patrioty, pro které bude práce pro město prvořadým cílem a také jediným pracovním zapojením. Bohužel vítěz rozděluje a panuje, i když nemusí mít dostatek schopných a připravených, odborně zdatných lidí. Po některých volbách nestačí kanceláře pro náměstky, ale práce příliš vidět není. Volí se podle marketingu jednotlivých uskupení.

V čem nebo kde vidíte největší dluh města? Je to stav komunikací, bezpečnost, čistota, zoo nebo jiné problémy?

Přidal bych ještě špatné výsledky některých městských sportovců. Stran komunikací, chtěli bychom sestavit komisi, která by připravovala podklady pro opravy. Stav některých ulic je dlouhodobě špatný a nebezpečný. Pokud jde o bezpečnost a čistotu, je třeba zaměřit se na určitá místa a důsledně vyžadovat plnění norem bezpečnosti a pořádku. V zoo musí skončit politické tanečky s obsazováním vedoucích, ale i pracovních míst, město musí najít prostředky k výrazné podpoře jak chovů, tak mobiliáře. Pomoci musí i kraj. V oblasti sportu trpí fotbal a hokej trpí dlouhodobě. Město by mohlo hledat především podporovatele.

Ekonomická situace státu, a hlavně českých rodin, je v důsledku po sobě jdoucích krizí a v souběhu s extrémním růstem cen energií velmi kritická. Dá se na úrovni města občanům pomáhat?

Město příliš možností nemá. Snad jen dotovat městskou dopravu a vstupy na některá městská zařízení. Může ovšem pokračovat v budování sociálních bytů, zařízení pro seniory, možná obnovou nebo novým zřízením sociálních jídelen. Neměla by ustat podpora sportu především u dětí a mládeže, ale i sportu dospělých. Nelze zapomínat na sociální aktivity a kulturu. Samozřejmě šetřit se musí, nelze mít patro plné náměstků.

Bude muset město v dalších letech spíše šetřit, nebo je naděje na rozvoj a investice?

Uvidíme. Město příliš prostředků nemá, patříme ke krajským městům s nízkými daňovými příjmy. Jsme, bohužel, Popelkou mezi krajskými městy. Záležet bude na Praze a ta nám příliš nakloněna nebyla. Samozřejmě, chceme-li město pozvednout, prostředky na rozvoj a investice se musí najít. Možná bude třeba víc vyjednávat a kontrolovat. Snažit se hledat ve větší míře i finanční prostředky ve vyhlašování nových dotačních programů ministerstvech, Evropské unie, mít připravené projekty, abychom byli připraveni.

Kdybyste měl říci jednou větou, proč by vás Ústečané měli volit, jak by zněla?

Ústečané, přijďte k volbám a volte ty, kteří jsou patrioty města, na které se můžete kdykoliv obrátit a kteří vás budou zastupovat nezištně a bez afér. Kandidáty KSČM.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*