Spolchemie slaví 165 let od založení

  •  

Významné 165. narozeniny slaví právě dnes pravděpodobně nejznámější ústecká firma. Přesně před tolika lety, 13.února, totiž vznikla, tehdy ještě pod německým názvem firma Spolchemie – Spolek pro chemickou a hutní výrobu.

Stalo se tak v roce 1856 ve Vídeňském paláci knížete Schwarzenberga na ustavující schůzi zakladatelů z řad rakousko-uherské aristokracie a předních podnikatelů. Ty oslovil Christian Gustav Clemm a předložil jim ambiciózní plány na založení velkého chemického podniku. Pro srovnání – teprve o sedm let později byl založen chemický gigant Bayer. Spolchemie se tak dnes řadí do elitní skupiny nejdéle nepřetržitě fungujících chemiček světa, a oprávněně i mezi české průmyslové rodinné stříbro.

Sídlem podniku bylo díky své atraktivní poloze blízko zdroje surovin od počátku Ústí nad Labem, kde během několika málo let zahájily výrobu provozy anorganické chemie. Slovo „hutní“, které se stalo součástí názvu společnosti kvůli očekávání, že v blízkých Krušných horách jsou zásoby rud barevných kovů, zůstalo v názvu firmy jako němý svědek myšlenky, která se nepotvrdila – a hutnictvím se nakonec nikdy nezabývala. I přesto se do konce 19. století stala v tehdejším Rakousko-Uhersku největší a v evropském kontextu jednou z nejvýznamnějších chemiček vůbec.

Po osamostatnění Československa začal ve skladbě akcionářů převládat český kapitál reprezentovaný Živnobankou. Ve 20. a zejména 30. letech rozvětvila naše firma svoji koncernovou strukturu a představovala prakticky celý český chemický průmysl. „Stáli jsme u zrodu dnešních úspěšných firem – ať jit Synthesia Pardubice, Spolana Neratovice, Chemické závody Sokolov, Tonaso Neštěmice, na Slovensku Novácke chemické závody, a dalších,“ říká mluvčí Spolchemie Jan Charvát. Základní závod v Ústí nad Labem byl od počátku koncipován především pro výrobu anorganických produktů, na přelomu století zde přibyl obor organických barviv a polotovarů, reprezentujících četné a náročné organické technologie a postupy. Po znárodnění v roce 1945 se koncernové uspořádání rozpadlo a dřívější významné postavení ztratilo postupem let na významu, byť v některých oborech zásadní důležitost přetrvávala v rámci ekonomické organizace východního bloku RVHP.

V 50. letech chemička začala rozvíjet výrobní obor syntetických pryskyřic a epoxidové pryskyřice v současnosti tvoří také jeden z hlavních pilířů současné výroby. Na konci roku 1990 se firma opět stává akciovou společností  – produkuje v té době více než 500 výrobků od barviv až po kosmetické přípravky. Výrobní sortiment se stejně jako firma samotná ale musí v dalších letech výrazně restrukturalizovat a stále více se zaměřovat na chemii s vysokou přidanou hodnotou – takovou, která má šanci obstát celosvětově na těch nejnáročnějších trzích. To se jí daří dodnes.

Zatím poslední úspěšná kapitola novodobé historie chemičky se začala psát v roce 2020, kdy se stala součástí investiční skupiny Kaprain. „To nám umožňuje nejen další rozvoj, ale i vypořádání se se všemi novými výzvami 21.století. Aktuálně jsme nejen jedním z předních evropských výrobců syntetických epoxidových pryskyřic a anorganické chemie, ale i významným českým exportérem (vyvážíme do desítek zemí pěti kontinentů), a jsme také jedním z nejdůležitějších regionálních zaměstnavatelů,“ uvádí mluvčí Spolchemie Jan Charvát.

Zásadní důraz dává firma dnes oproti dávné historii na ekologii a udržitelnost – areál firmy už ničím nepřipomíná kouřící továrny jako z „Ocelového města“. Miliardové investice do ekologicky šetrných provozů (například moderní ekologická membránová elektrolýza), zásadní omezení emisí, produkce odpadů a znečištění bereme jako naši jasnou povinnost i zodpovědnost. „Ostatně i naše produkty pomáhají v boji proti globálnímu oteplování – ať již se jedná o komponenty pro větrné elektrárny či automobilový průmysl nebo nový projekt, který může celosvětově významně pomoci v boji proti tvorbě tzv. skleníkových plynů,“ dodal mluvčí Jan Charvát.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*