Spolek Amare vyzývá město k úklidu odpadu

  •  

Město má opět uklidit odpad vyhazovaný z oken. Odpad, který obyvatelé některých domů v Předlicích vyhazují z oken nebo nosí na černé skládky, by mělo na své náklady uklidit město, aby se zabránilo šíření žloutenky.

K nejvíce postiženým lokalitám patří okolí Sklářské ulice, kde opakovaně vzniká divoká skládka domovního odpadu.

„Vyzýváme odpovědné instituce, aby urychleně podnikly opatření směřující k nápravě zoufalé hygienické situace v ústeckých sociálně vyloučených lokalitách. Je nutně třeba zajistit dodržování hygienických norem na celém území města. Je potřeba zajistit přístup k pitné vodě lidem v ohniscích nákazy a umožnit jim dodržovat zásady hygieny. Je třeba zajistit úklid masivních skládek a řešit epidemie parazitů,“ stojí ve výzvě Amare Předlice.

Podle názoru autorů výzvy by mělo město vytvořit pracovní skupinu, která by situaci ve vyloučených lokalitách řešila.

„Zajištění odpovídajících podmínek k bydlení pro své nájemníky je věcí pronajímatelů a vlastníků nemovitostí, kteří byty za nemalé prostředky, mnohdy dotované státem, pronajímají. Zlepšení hygienických podmínek je jednoznačně věcí majitelů nemovitostí, není v kompetenci města. Město nemůže suplovat funkci správce budov, které nejsou majetkem města. Zodpovědní musí být majitelé a nájemníci. Ve Sklářské ulici město podniká opatření nad rámec svých zákonných povinností. Například deratizace svého majetku provádí pravidelně 2x ročně,“ říká mluvčí magistrátu romana Macová.

Město Ústí nad Labem se snažilo a stále snaží zapojit místní obyvatele a aktivně působící spolky v dané lokalitě do úklidu. V roce 2014 i 2015 byla vyhlášena akce na úklid pozemků v této lokalitě. Další jednání ve spolupráci s městským obvodem byla vedena i v roce 2016 a 2017. Cílem bylo zapojit jednotlivé vlastníky nemovitostí alespoň do úklidu v jejich nemovitostech.

Obyvatelé byli požádáni, aby se zapojili do odklizení odpadů, aby přispěli ke zlepšení renomé své čtvrti a zvláště bezpečnosti prostředí, v němž žijí. Přistaveny byly velkoobjemové kontejnery, město dodalo nástroje pro usnadnění úklidu (kolečka, lopaty a ochranné pomůcky) a nastoupilo 20 pracovníků veřejně prospěšných prací, vše bylo k dispozici téměř celý týden.

„Přistavených kontejnerů nevyužil ani jeden obyvatel lokality, do úklidu se nikdo nezapojil. Město proto opakovaně uklidilo veřejná prostranství před nemovitostmi soukromých vlastníků vlastními silami a investovalo další veřejné finanční prostředky a opět bezvýsledně,“ doplňuje Romana Macová.

Obyvatelé soukromých domů nemají zájem o to, aby v jejich bydlišti bylo čisto, svým chováním – vyhazováním odpadů přímo z oken domů dokola vytváří nepořádek, který je opět na soukromém pozemku.

„Přitom lidé v této lokalitě, ale samozřejmě i na území našeho města, mají mnoho možností, jak se odpadů vyprodukovaných jejich domácnostmi zbavit, bez toho, že by se museli zbavovat odpadů nelegální cestou. Všechny objekty mají nepřetržitě přistaveny kontejnery, a to v objemu značně převyšujícím potřeby ostatních občanů města, je zde prováděn pravidelně odvoz objemných odpadů nelegálně odložených u odpadových nádob a dále jsou do těchto míst pravidelně přistavovány další velkoobjemové kontejnery, kam mohou obyvatelé odpady odkládat, bohužel tak nečiní. V neposlední řadě je třeba zmínit, že veškeré odpady mohou zcela zdarma odevzdat na dvou sběrných dvorech ve městě,“ dodává Macová.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*