Stonat doma v klidu pomůže domácí péče

  •  

Domácí péče umožňuje nemocným lidem, léčit se v pohodlí domova a nemuset trávit dlouhé dny hospitalizací v nemocnici nebo v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Podle jednatelky ústecké agentury domácí péče ACME Štěpánky Tomsové vedle domácí zdravotní péče a hospicové péče nabízí také rehabilitační péči v domácím prostředí.

ACME poskytuje komplexní domácí péči, ale komu a jak o ní lze požádat?

Pomáháme všem, od dětí po seniory. Poukaz neboli žádost o domácí zdravotní péči potvrdí zdravotnické lůžkové zařízení, praktický lékař anebo lékař specialista. Funguje to tak, že domů za pacienty dochází zkušená zdravotní sestra a provádí zdravotní úkony, které určí lékař klienta. Domácí péče je zdarma, hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Jak práce probíhá? Sestřička přijede k pacientovi domů a dělá co?

Záleží na celkovém zdravotním stavu pacienta. Naše sestřičky aplikují inzulín, učí diabetiky, aby to časem zvládali sami. Převazují veškeré rány po amputacích, pooperační rány, bércové vředy, převazy stomií (vývodů z těla). Pomáhají celé rodině s péčí o dlouhodobě nemocného a radí, jak se o svého blízkého člena starat. Zkušenosti máme také s hospicovou péčí. Zajišťujeme návštěvu a vyšetření paliativním lékařem v domácím prostředí. Pečujeme i o klienty s centrálním žilním katétrem, implatabilním portem či infuzní pumpou.

Poskytujete i domácí hospicovou péči? Co zahrnuje?

Poskytujeme. Nabízíme rodinám pomoc, které se rozhodly umožnit svému blízkému zemřít důstojně, v domácím prostředí, v kruhu nejbližších. Docházíme za klientem dle potřeby i nad rámec pracovní doby.

Poslední dobu nám komplikuje život pandemie koronaviru. Je náročné poskytovat v této situaci domácí péči?

Myslím, že nám covid 19 už naši práci nekomplikuje. Za dobu, kdy tady s námi je, jsme se naučili s ním pracovat a přizpůsobit se dané epidemiologické situaci. Máme naučené a vyzkoušené opatření, které jsme využili při první i druhé vlně a osvědčili se nám.

Ulehčuje domácí péče nemocnicím tím, že se umí postarat o pacienta s lehčím průběhem nebo po prodělaném covidu?

Dokážeme se postarat o pacienty s covid-19 pozitivní i po prodělaném onemocnění. Máme zkušenosti a nastavené zvýšené hygienické opatření, abychom zabránili dalšímu šíření infekce. Neděláme rozdíly, zda je klient pozitivní nebo ne. Jsme zdravotní sestry a naší povinností je péče o všechny nemocné.

Motivujete klienty k očkování?

Necháváme to výhradně na rozhodnutí klienta. S dotazy ohledně očkování se obrací na svého ošetřujícího lékaře.

V čem se vůbec práce domácí sestry liší od práce v nemocnici nebo v domově pro seniory?

Zdravotní sestra v domácí zdravotní péči pracuje samostatně, nemá za sebou lékaře, staniční sestru a kolegyně. Musí se sama rozhodnout, vyřešit krizové situace a hlavně je potřeba mít odborné znalosti. Vždy říkám, že je potřeba trochu adrenalinu a mít povahu do nepohody.  Ona musí vyjet za každého počasí, ať mrzne, sněží, je nesnesitelné horko … vždy musí vykonat u klienta ošetřovatelskou návštěvu.

Co komplikuje sestřičkám domácí péči jejich práci?

Například parkování. Zdravotní sestra zatím nemá výjimku jako lékař ve službě. Obtížně se hledá parkovací místo v blízkosti bydliště klienta, složitě nosí zdravotní materiál či kompenzační pomůcky. Ale v současné době se pracuje na změně zákona a věřím, že se podaří vyjednat výjimku pro poskytovatelé domácí péče. Bylo by to ulehčení pro sestřičky.

 

ACME Domácí péče s.r.o.

Železničářská 908/24

400 03  Ústí nad Labem

Email: info@acmepece.cz

Tel. 475 216 331


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*