Střážníkům bude ve městě pomáhat dohledová služba

  •  

Městská policie má nové posily. Od 13. listopadu se rozroste o devět členů dohledové služby.

Po dohodě města s Úřadem práce, jsou tito Ústečané, v rámci veřejně prospěšných prací, v pracovním poměru, zatím do 30. září, příštího roku. Vzhledem k tomu, že pracovník dohledové služby nemá žádné pravomoci řešit jakékoli přestupky,  informuje tento  o  výsledcích svých zjištění telefonem  městskou policii, která v rámci svých možností  situaci vyřeší.

Dohledová služba přispívá k eliminaci nežádoucích emocí při případném zjištění občanského sporu, například u ubytoven, a to až do příjezdu městské policie nebo Policie ČR.  Dále dohlíží na bezpečnost dětí v okolí základních a mateřských škol nebo  dětských hřišť, v době jejich  volnočasových aktivit.  V současné době vykonávají „dohledáři“ svoji činnost v obvodu Město v počtu tří lidí, v Nestěmicích a Krásném Březně v počtu tří lidí, Severní Terasy v počtu dvou lidí a jeden pracovník dohledové služby byl přidělen  strážníkům na  Střekov.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o úplně snadnou práci, vykonávají  zatím pracovníci dohledové služby svoji činnost v doprovodu zkušených strážníků, kteří jim vysvětlují,  co je to přestupek, jak se liší od trestného činu,  kde mohou narazit na narkomany, kde na bezdomovce, kde dochází k častému znečišťování veřejného prostranství, nebo kde se mohou setkat s dětskou šikanou. Vedle asistentů prevence kriminality jsou pracovníci dohledové služby další pomocí při potírání přestupkové činnosti  v našem městě.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*