Tazatelé můžou navštívit i vás

ilustr. obr.
  •  

Česko v pohybu, celostátní průběh dopravního chování probíhá v letech 2017-19 v České republice. A vybrány můžou být i domácnosti v Ústí nad Labem.

„Sběr dat se děje formou osobních návštěv vyškolených tazatelů, kteří jsou vázáni etickým kodexem a mlčenlivostí. Otázky v dotazníku se budou týkat každodenního dopravního chování občanů, například jaké dopravní prostředky volí nebo jak daleko dojíždí do práce. Odpovědi budou sloužit pouze pro účely tohoto průzkumu a nebudou dostupné žádné třetí straně. Informace budou vyhodnocovány anonymně a nebude tak možné spojit konkrétní osobu s konkrétní odpovědí. Průzkum provádí Centrum dopravního výzkumu, ve spolupráci s agenturou SC&C za podpory Ministerstva dopravy České republiky,“ upřesňuje mluvčí magistrátu Romana Macová.

Jde o nejrozsáhlejší průzkum zaměřený na dopravu a její budoucnost. Cílem je získat informace pro plánování dopravy a dopravních staveb a s tím související rozvoj obcí, regionů i státu.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*