Těší nás, když si lidé naší práce váží

  •  

Domácí péče je velmi důležitou součástí péče o nemocného a letošní rok přinesl řadu novinek. Jednatelka ústecké agentury domácí péče ACME Štěpánka Tomsová je hodnotí jako přínosné, jak pro sestřičky, které pomáhají lidem stonat doma, tak především pro klienty, které služeb domácí péče využívají.

Uplynulý rok přinesl několik změn, které se týkají domácí zdravotní péče. Jaké jsou ty nejdůležitější?

Nejdůležitější novinkou v domácí péči je, že péči mohou předepisovat také lékaři z dalších odborností. Jako jsou ambulantní specialisté, lékaři poskytující lékařskou pohotovostní službu nebo na urgentním příjmu na dobu čtrnáct dní, v případě paliativní péče na tři měsíce.  Nemohu opomenout další novinku, zdravotní sestra v domácí péči může předepisovat vybrané zdravotnické prostředky v rozsahu stanoveném ošetřujícím lékařem. Tím je myšleno krycí a obvazový materiál, zdravotnické prostředky pro inkontinentní pacienty, pacienty se stomií a další. A poslední z novinek je úprava definice “vlastní sociální prostředí„. Péče byla rozšířena do škol a školních zařízení. V praxi to znamená, že na základě indikace lékaře dítěte můžeme například podávat léky, aplikovat inzulín nebo pomoci s výměnou stomických pomůcek přímo ve škole. Je to obrovská výhoda, především díky menší absenci při výuce a vyloučení z dětského kolektivu.

Jednou s komplikací, se kterou se váš personál denně potýkal, bylo parkování. Změnilo se něco v tomto ohledu?

I v této oblasti se na nás usmálo štěstí. Po dlouhém vyjednávání nám bylo vyhověno a od letošního ledna nabyla účinnost novela zákona o provozu a zákon o pozemních komunikacích k rozšíření výjimky ze zákazu stání na řidiče vozidla poskytující domácí zdravotní péči. Je to obrovské ulehčení pro sestřičky v jejich práci.

Je něco, co vás během tohoto roku opravdu potrápilo, a co vám naopak udělalo radost?

Ano, velmi nás trápí nás špatná nálada ve společnosti. Všichni chápeme, že doba není lehká, ale to není důvod si špatnou náladu vylévat na sestřičce, která jde pomoci. Velkou radost nám dělají naši klienti, kteří si naopak naší práce váží. To je povzbuzující.

Jaký je vlastně v současné době zájem o vaše služby?

Nemůžeme si stěžovat, práce máme dost a jsme za to rádi. Vítáme další příležitosti v oblasti domácí zdravotní péče.

Ještě nám připomeňte. Jaké jsou hlavní výhody domácí péče a pro koho je určená?

Staráme se o všechny věkové skupiny, od dětí až po seniory. Hlavní výhodou domácí zdravotní péče je možnost setrvání ve svém domácím prostředí. Vede k lepší psychické pohodě klienta, rychlejšímu uzdravení a urychlení hojení. Vede také k naprosté eliminaci nozokomiálních a jiných infekčních nákaz vzniklých v souvislosti s pobytem v nemocnici.

Jaký je váš nejčastější pacient?

Nejčastěji máme klienty v seniorském věku, u kterých provádíme různé zdravotní výkony například podání léků, aplikace inzulínu, převazy různých ran či stomií, rehabilitace a mnoho dalšího.

V čem se vůbec práce domácí sestry liší od práce v nemocnici nebo v domově pro seniory?

Zdravotní sestra v domácí zdravotní péči pracuje samostatně, nemá za sebou lékaře, staniční sestru a kolegyně. Musí se sama rozhodnout, vyřešit krizové situace a hlavně je potřeba mít odborné znalosti. Vždy říkám, že je potřeba trochu adrenalinu a mít povahu do nepohody.  Ona musí vyjet za každého počasí … vždy musí vykonat u klienta ošetřovatelskou návštěvu.

Kam se v případě potřeby obrátit?

Kontaktovat svého praktického lékaře či ambulantního specialistu, který indikuje léčbu prostřednictvím domácí péče. Určí četnost a časový rozsah ošetřovatelské návštěvy. Popřípadě se obrátit přímo na nás a my vše potřebné vykomunikujeme s lékařem. Nabízíme i soukromé ošetřovatelské návštěvy, které hradí klient sám. Jedná se většinou o rehabilitace.

Poskytujete i domácí hospicovou péči?

Poskytujeme. Nabízíme rodinám pomoc, které se rozhodly umožnit svému blízkému zemřít důstojně, v domácím prostředí, v kruhu nejbližších. Docházíme za klientem dle potřeby i nad rámec pracovní doby. Spolupracujeme s mobilním hospicovým týmem. Naší prací je i edukace rodiny.

Prozradíte nám, jaké máte plány do budoucna?

Plánů je mnoho. Největší prioritou je budování nového zázemí pro naši agenturu. Na stěhování do nového prostředí všichni moc těšíme. Dále rozvíjet vzdělávání sestřiček prostřednictvím certifikovaných kurzů, studium na vysoké škole. A to se nám daří. O dalších aktivitách ACME budeme nadále postupně informovat naše příznivce prostřednictvím vašeho časopisu.

ACME Domácí péče s.r.o.

Železničářská 908/24

400 03 Ústí nad Labem

Email: info@acmepece.cz

Tel.: 475 216 331, 475 216 582, 774 410 715


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*