UJEP přestřihla poslední pásku v kampusu

Foto: archiv UJEP
  •  

V tomto týdnu byla slavnostně otevřena nová budova v Kampusu UJEP, objekt Fakulty strojního inženýrství UJEP – CEMMTECH (Centrum materiálů a technologií). Poslední změnou na půdorysu Kampusu UJEP je nová budova FSI UJEP – Centrum materiálů a technologií. Sídlí zde převážná část fakultního Ústavu strojů a energetiky, která je se stávající budovou H, zbytkem fakulty, propojena průhledným mostkem.

„Základní výstavba Kampusu UJEP tak, jak je dlouhodobě plánována, se tímto posledním přírůstkem uzavírá a do budoucna v univerzitním městečku plánujeme již jen změny drobnějšího charakteru. Chceme se soustředit na přechod od betonu k lidským zdrojům,“ uvádí rektor univerzity Martin Balej.  „Chtěl bych poděkovat celému týmu pracovníků rektorátu a fakulty, kteří se na projektování, výstavbě i vybavení CEMMTECHu do současné krásné podoby podíleli,“ doplňuje.

V budově CEMMTECH jsou k dispozici kanceláře pro 76 akademických a 10 technickohospodářských pracovníků, dvanáct nových laboratoří, 5 učeben, z toho jedna počítačová, aula pro 80 posluchačů a 3 odpočinkové zóny pro studenty, z toho jedna s terasou.

Na výstavbu nové budovy vzápětí plynule navázal proces vybavení učeben a laboratoří z několika evropských projektů. „Evropské financování se promítlo i do množství moderního vybavení, které plně koresponduje s potřebami současné technické praxe,“ říká koordinátor projektu U-21 – Kvalitní infrastruktura docent Jaromír Cais.

„Dokončení výstavby nové budovy bylo takovým dárkem k patnáctiletému výročí od založení naší fakulty a konečně bude naše fakulta po dlouhých letech pohromadě. Objekt je vybaven moderními laboratořemi, které našim studentům umožní získat znalosti splňující požadavky jejich budoucích zaměstnavatelů,“ říká profesor Štefan Michna, děkan FSI UJEP.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*