UJEP zavádí jako první v Česku vzdělávací program SAP

Zleva rektor Martin Balej a Pavel Šedlbauer s Liborem Sehnalem z AGC. Foto: Josef Růžička
  •  

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zavádí jako první vysoká škola v České republice do výuky vzdělávací program SAP University Alliances.

„Společnost AGC Flat Glass Czech, Klub zaměstnavatelů ČR a SAP společně přinášejí  fakultě nástroj, který jí umožní vyslyšet požadavky zaměstnavatelů i absolventů na zavedení praktické výuky moderních technologií,“  uvedla mluvčí univerzity Jana Šiková.

Vzdělání je klíčem k inovacím a sociálnímu pokroku. To je důvod, proč UJEP dlouhodobě podporuje vzdělávací projekty. Jedním z nich je i program SAP University Alliances (UA), jenž podporuje vzdělávání zaměřené na praxi a budoucnost. Umožňuje přitom lektorům a studentům po celém světě přístup k nejmodernějším technologiím SAP. „Tento program je určen pro vysoké školy, univerzity a odborné školy, které chtějí integrovat software společnosti SAP do svých studijních plánů,“ říká personální ředitel AGC Flat Glass Czech Libor Sehnal.

Vybraná univerzitní kompetenční centra (UCC) jsou zodpovědná za chod, údržbu a technickou podporu řešení SAP. Pracují jako poskytovatelé aplikačních služeb pro ostatní členy programu UA. „Navíc SAP podporuje pedagogické pracovníky tím, že poskytuje rozličná školení a širokou paletu učebních materiálů pro výuku a semináře,“ doplňuje za SAP ČR  Jan Renc, Solution Architect SAP.

Vedle toho je důraz kladen také na vzájemnou podporu mezi vzdělávacími institucemi, průmyslovými partnery a dalšími subjekty, které se zajímají o aplikaci softwaru SAP ve výuce, výzkumu a společných inovacích. Sociální sítě, studentské konference či společné projekty jsou jen některými příklady z této sféry.

V souladu se strategickými plány UJEP probíhá od podzimu 2016 na univerzitě, ve spolupráci s AGC Flat Glass Czech a Klubem zaměstnavatelů ČR, pilotní projekt, jehož cílem je členství UJEP v programu SAP University Alliances.

UJEP je tak v tuto chvíli jedinou českou vzdělávací institucí, jež je plnohodnotným členem tohoto celosvětového programu společnosti SAP. „V současné době probíhá uzavírání příslušných smluv s tím, že už pro zimní semestr 2017/2018 bude pro studenty FSE vypsán první pilotní kurz se zaměřením na SAP. Náš projektový tým úzce spolupracuje s kompetenčním centrem univerzity v Magdeburgu, jež bude pro studijní účely poskytovat univerzitě aplikační služby SAP,“ uvádí děkan FSE Jaroslav Koutský.

Aplikace a služby společnosti SAP pomáhají více než 345 000 zákazníků po celém světě v dosahování vyšších zisků, v udržitelném růstu a v přizpůsobování se aktuálním potřebám. V České republice řešení SAP používá již více než 1 300 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy. Fakulta sociálně ekonomická UJEP zavádí výuku podnikového systému SAP pro studenty oborů Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa i Sociální práce.

„V rámci různých kurzů se studenti seznámí s nejnovějšími podnikovými technologiemi SAP a naučí se základy práce s nimi, což jim umožní lepší uplatnění na trhu práce,“ vysvětluje význam implementace tohoto projektu pro UJEP děkan Koutský.

„Strategickým cílem UJEP je vytvářet podmínky pro rozvoj univerzity jako významné středoevropské vzdělávací instituce, rozvíjet znalostní, vědecký, kulturní a sportovní potenciál Ústeckého kraje, a vytvářet tak z našeho regionu atraktivní místo pro studium, práci a život. Za zcela prioritní považuji změnu studijních plánů pro potřeby průmyslu, tzn. obohacení studijních plánů o moderní trendy, což UJEP odliší od ostatních vysokých škol v očích současných i budoucích studentů,“ uvedl rektor UJEP Martin Balej.

Zajištěním odborné spolupráce s průmyslovými podniky, jako je AGC, či s profesními sdruženími, jako je Klub zaměstnavatelů ČR,  chce univerzita lépe připravovat své posluchače na přechod do budoucího zaměstnání, a zároveň tak i rozvíjet výzkumný potenciál školy.

„Studentům a vysokým školám dlouhodobě nabízíme možnosti vzájemné spolupráce a to nejen ve formě klasických exkurzí, témat bakalářských a diplomových prací či ve formě letních brigád. Nově se jedná i o možnosti získání praxe v průběhu studia ve Středisku Evropských sdílených služeb, které se nachází v Teplicích a zpracovává účetní a další doklady evropské skupiny AGC. Studenti tak mají možnost získat praktické zkušenosti v moderním technologickém zázemí společnosti AGC nejen v oblasti výroby, ale i v dalších oblastech, a zvýšit tak šanci svého uplatnění na trhu práce po skončení studia. Propojujeme tak akademické prostředí univerzity s průmyslovou sférou a v podobě tohoto i dalších běžících projektů, jako je např. spolupráce FK Teplice s UJEP v oblasti zdravotního testování našich dorosteneckých hráčů, se snažíme o další vzájemné přiblížení a pochopení potřeb obou stran,“ okomentoval během tiskové konference zavedení SAP do výuky Pavel Šedlbauer, předseda představenstva AGC Flat Glass Czech.

AGC poskytne odborné kapacity z řad svých zaměstnanců s odbornými a zároveň praktickými znalostmi oboru. Ti budou spolupracovat se studenty formou praxí a konzultací a pod jejich dohledem budou mít studenti možnost pracovat a získávat znalosti  přímo v prostorách společnosti za využití jejích technických zařízení, vybavení a zázemí k realizaci zadání témat diplomových a bakalářských prací.

Nové rozšíření osnov vítají i zaměstnavatelé. „Klub zaměstnavatelů ČR dlouhodobě spolupracuje se státními i privátními vysokými školami. Nyní jsme dospěli k bodu, kdy v praxi prokazujeme, že spolupráce průmyslových podniků a vysokých škol je cestou, jak řešit dlouhodobý nedostatek vzdělaných odborníků. Rozhodli jsme se nečekat na to, zda se situace vyřeší sama, ale aktivně ke vzniku podobných projektů přispívat,“ říká Pedro Gomez z Klubu zaměstnavatelů ČR.

„Mým cílem je z univerzity budovat kvalitní, efektivní a zejména jednotnou vzdělávací instituci, která je konkurenceschopná v národním i mezinárodním srovnání,“ uzavírá rektor Balej.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*