Ústečané vybrali čtyři návrhy

  •  

Je rozhodnuto. Ústečané svým hlasováním vybrali projekty, které by město mohlo realizovat v rámci participativního rozpočtu. Na výběr měli z celkem 17 projektů. Vybrány byly čtyři vítězné projekty, které budou nyní předloženy radě města ke schválení. „Zájem o hlasování byl v letošním roce obrovský, celkově se do ankety zapojilo 2 841 občanů, kteří rozdali 5 031 pozitivních a 801 negativních hlasů. Oproti předchozímu roku se jedná o trojnásobně vyšší počet hlasujících,“ řekla mluvčí města Romana Macová.

Projekt, který obdržel nejvíce hlasů, je Šance pro sady Bedřicha Smetany. Park je aktuálně obklopen příliš hustou zelení, což zvyšuje bezpečnostní rizika. Dále je znečištěn odpadky a mnoho druhů odpadkových košů narušuje estetiku místa. Navrhované řešení zahrnuje redukci zeleně na okrajích parku, důkladný úklid lokality, návrh nového uspořádání pěšin, renovaci fontány a dosazení různých druhů dřevin, které zvýší biodiverzitu parku. Celkový rozpočet pro tento projekt byl odhadnut na 271 645 tisíc korun.

Druhým úspěšným projektem jsou Květnaté louky v centru. Navrhovatelé projektu plánují vytvořit květnaté louky na vybraných prostranstvích ve středu města, konkrétně na Špitálském náměstí a v Malé Hradební. Tyto květnaté louky budou tvořeny různými druhy květin, jako je hrozdík kropenatý, chrpa luční, jetel ikrnatý a další, což přispěje k bohatství a biodiverzitě městského prostředí. Jedním z hlavních benefitů květnatých luk je, že nepotřebují zavlažování, dokonce ani během horkých letních dní. Tato iniciativa tedy nejenže zlepší vzhled a atmosféru města, ale také přispěje k udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Celkový rozpočet pro tento projekt byl odhadnut na 160 tisíc korun.

Dalším vítězným projektem, který získal podporu obyvatel, je Oplocení dětského hřiště v Olšinkách. Tento projekt klade důraz na bezpečnost a estetiku veřejného prostranství, které slouží zejména dětem. Aktuální stav veřejného oplocení hřiště je značně zastaralý a nedostatečně plní svou bezpečnostní funkci. Záměrem návrhu je odstranit stávající oplocení a nahradit ho novým. Nové oplocení bude jednotné v celém areálu Olšinek, což přispěje k estetickému sjednocení prostoru. Návrh pro nové oplocení zahrnuje hliníkové sloupky a dřevěné nebo plastové plaňky, což poskytne moderní a trvanlivou alternativu. Celkový odhad rozpočtu pro tento projekt činí 600 tisíc korun.

Posledním vítězným projektem je Revitalizace parku Republiky. Park jako přirozená spojnice mezi centrem města a okolními čtvrtěmi, má potenciál stát se ještě příjemnějším a užitečným pro obyvatele Ústí nad Labem. V bezprostředním okolí se nachází několik vzdělávacích institucí, jako je ZÚŠ, ZŠ, DDM. Momentálně se v parku nachází pouze jedna atrakce pro děti v podobě prolézajícího ježka. Návrh úpravy parku zahrnuje několik důležitých prvků, které by zvýšily jeho atraktivitu a funkčnost pro obyvatele. Jako jsou skluzavky, relaxační pódia, lehátka, vyhlídky a částečné zpevnění pěší cesty pod ježkem.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*