Ústecká poliklinika posiluje lékařský tým

Poliklinika posiluje tým.
  •  

Díky vyjednávání, nabídkám odborného rozvoje a nabídce práce ve stabilním soukromém řetězci zdravotnických zařízení EUROCLINICUM se opět podařilo rozšířit tým lékařů v ústecké poliklinice. O prázdninách nastoupili nově dva lékaři ORL, MUDr. Vítězslav Veselý a MUDr. Daniela Potměšilová.

Oba přicházejí z oddělení ORL děčínské nemocnice. Oba poskytují komplexní služby v oboru, provádějí drobné operace, které má poliklinika nasmlouvány se zdravotními pojišťovnami, a postupně poliklinika chce v tomto oboru rozšířit spektrum operačních výkonů v režimu jednodenní chirurgie. Ortopedickou ambulanci se specializací revmatochirurgie, hlavně drobných kloubů rukou a nohou, provozuje v poliklinice  MUDr. Jiří Jurča.

Od září posílila řady lékařského týmu v poliklinice MUDr. Daniela Humhejová. Jedná se o lékařku, která se chce specializovat na péči v oboru dětského kožního lékařství. „Tato specializace je velmi vzácná, a proto jsme rádi, že jsme se dohodli na spolupráci a budeme tuto péči poskytovat jako jediní v širokém okolí,“ říká ředitel polikliniky MUDr. Jiří Madar.

Všem lékařským posilám jsme položili tři otázky:

1. Na co jste specialistou/kou?

2. Proč jste se rozhodl/a pracovat v Ústecké poliklinice?

3. Jaké jsou moderní trendy ve vašem oboru?

 

MUDr. Daniela Humhejová

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

1. Chtěla bych rozvíjet dětskou dermatologii v ústeckém kraji a tím umožnit vyšetření a další sledování dětských pacientů v místě jejich bydliště. Mimořádný význam má možnost léčby dětí s kožními nemocemi za hospitalizace na Dětské klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajské zdravotní, a. s., za spolupráce s odborníky dalších specializací (např. dětské alergologie a dětské revmatologie).

2. Společnost EUROCLINICUM, a. s. je dynamicky rozvíjející se společnost podporující nové lékařské odbornosti a další vzdělávání lékařů. V ústecké poliklinice mohu optimálně kombinovat práci v poliklinice, na lůžkové části Dětské kliniky Masarykovy nemocnice a další vzdělávání ve FN Motol.

V pondělí se budu v poliklinice věnovat specializované kožní ambulanci pro děti a dorost, ve středu odpoledne bude akné poradna, v pátek všeobecná dermatologická ambulance.

3. Nejčastějšími pacienty ambulancí dětské dermatologie jsou nemocní s atopickým ekzémem. Během stáží ve FN Motol u primářky MUDr. Š. Čapkové, aktuálně nejuznávanější odbornice na atopický ekzém v České republice, autorky mnoha přednášek, odborných článků, knih a informačních letáků pro pacienty, jsem se naučila principům léčby nejen atopického ekzému, ale i dalších dětských kožních nemocí.

Ačkoliv se to může zdát jako krok do minulosti, používám čím dál více individuálně vyráběné masti doslova šité na míru každého pacienta s ohledem na jeho věk, rozsah a závažnost kožního nálezu. Kombinuji různé typy přísad a masťového základu k dosažení maximální účinnosti a bezpečnosti zevní terapie.

Naše ambulance nabízí dále možnost vyšetření, léčby a dalšího sledování širokého spektra kožních chorob novorozeneckého a dětského věku, včetně hemangiomů a kongenitálních névů. Akné poradna využívá moderních léků k místnímu použití s důrazem na správné mytí a ošetření pleti, dále soft laser a díky pronájmu firmy Derma Medical Clinic, s. r. o., i excimerový laser, který se nově uplatňuje v léčbě lupénky, atopického ekzému, alopecia areata a vitiliga.

MUDr. Vítězslav Veselý

veserly_(2)

1. Kromě operací, které jsem prováděl 25 let, se zabývám 13 let oborem foniatrie. Tento obor se věnuje vadám řeči, hlasu a sluchu. V mé práci dominuje kompenzace ztráty sluchu pomocí nejmodernějších digitálních sluchadel, a protože mám velmi rád kvalitní poslech muziky, filmů atd., a sluchadla budu brzy určitě potřebovat, dokážu pacienty celkem pochopit a ze sluchadel „vymáčknout“ maximum možného k oboustranné spokojenosti.

2. V ústecké poliklinice pracuje řada vynikajících odborníků, komunikace a konzultace s nimi je příjemná a bezproblémová, vedení polikliniky je progresivní a férové. Toto všechno jsou důvody mého přestupu do ústecké polikliniky, kde vidím velkou perspektivu ve sledování a aplikaci všech moderních trendů v medicíně ve srovnání s jinými „chátrajícími“ zdravotnickými zařízeními.

3. Moderní trendy v oboru otorinolaryngologie jsou velmi podobné jako v ostatních operačních oborech, tzn. provádět pacientům co nejméně invazivní výkony s co největším efektem, a umožnit tak rychlý návrat do běžného života. Za tento pokrok všichni vděčíme rozvoji moderních technologií.

MUDr. Daniela Potměšilová

potmesilova_(2)

1. Na ORL ambulanci se zabýváme  diagnostikou a léčbou onemocnění uší, nosu, krku u dospělých i dětských pacientů včetně otorinolaryngologických chirurgických výkonů v lokální anestesii. V případě potřeby je zajištěna návaznost na péči nemocniční.

Před nástupem do polikliniky jsem pracovala na lůžkovém ORL pracovišti v děčínské nemocnici, kde jsem se seznámila  a  podílela  se na komplexní péči v  celé šíři  ORL oboru. Zabývala  jsem se zejména  endoskopickými operacemi (tj. operacemi prováděné s využitím  endoskopických optik v oblasti nosu, nosohltanu, vedlejších dutin nosních, hrtanu), dále dispenzární  péčí o pacienty s nádorovým onemocněním, a screeningovým vyšetřením sluchu u novorozenců.

2. Ústí nad Labem je město, kde žiji od dětství. V ústecké poliklinice mám možnost práce s dřívějšími  i novými kolegy v příjemném a stále se zlepšujícím  prostředí zdravotnického zařízení, které má dlouholetou tradici.
Dá se zde dobře využívat spolupráce se specialisty jiných odborností, je zde dostupnost pomocných vyšetřovacích  metod – např. laboratorních, zobrazovacích a také lékárny a infuzního stacionáře v jedné budově. Pracováním v ambulantní sféře budu mít více času věnovat se svému synovi.

3. Šetrné a miniinvazivní postupy. Snaha o zachování co nejlepší funkce nemocného orgánu. Využívání moderních technologií a technického vybavení v diagnostice, léčbě i rehabilitaci onemocnění  a poruch v ORL oboru. Informovanost pacienta a jeho  podílení  se na léčebném procesu. Individuální a „lidský“ přístup.

MUDr. Jiří Jurča

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1. Má specializace je ortopedie, chirurgický lékařský obor zabývající se prevencí a léčbou onemocnění podpůrného a pohybového aparátu, tedy kostí, kloubů, šlach a svalů. V rámci oboru se vedle obecné ortopedické problematiky a operativy velkých kloubů specializuji na dětskou ortopedii a chirurgii ruky a nohy.

Zejména chirurgie drobných kostí rukou a nohou je mou doménou, řekněme laicky srdeční záležitostí, mým hobby. Samostatnou podkapitolou je chirurgická léčba revmatiků, která je komplikovaná pro podstatu tohoto progresivního a nevyléčitelného onemocnění. Vyžaduje spolupráci s revmatologem, rehabilitací a samotným pacientem.

2. Mým takzvaně kmenovým pracovištěm, kde i provádím většinu operací, je ortopedické oddělení Masarykovy nemocnice. Ústecká poliklinika mi před řadou let nabídla možnost vyřešit problém s narůstajícím počtem ambulantních pacientů, které jsem nebyl schopen z časových a kapacitních důvodů řešit cestou Masarykovy nemocnice.

Ústecká poliklinika mi tak zajistila práci v příjemném prostředí a dobře fungujícím zázemí, kdy zde ke své profesi mohu plně využívat spolupráci s dalšími pracovišti, ať už je to rentgenologické či rehabilitační pracoviště. Navíc, díky mému zaměření na chirurgii ruky a nohy, jsem zde navázal výše zmíněnou, myslím, plodnou spolupráci s kolegy – revmatology, sídlícími v Masarykově nemocnici či právě v Ústecké poliklinice.

3. Vývoj v medicíně, tak jako v jiných oborech lidské činnosti, je neúprosný, zejména díky novým technologiím a postupům ve výrobě nových implantátů a operačních nástrojů. S tím souvisí i rozvoj operativy v ortopedii. V rámci mého zaměření na chirurgii ruky a nohy je zde jasný příklon k operačnímu řešení řady poúrazových či degenerativních deformit a postižení, právě díky novým operačním postupům a implantátům.

Přes veškerý lidský pokrok zůstávají ruce stále základním prostředkem obživy člověka, a to doslova i obrazně. Dostávají se ke mně pacienti s dlouhodobými, bolestivými deformitami rukou, které je často limitují pracovně či společensky. Na dotaz, proč problém už neřešili, mi zpravidla odpovídají, že „neví, že se to dá řešit“ nebo jim dokonce bylo řečeno „že se to řešit nedá“. Náhrady kloubů ale už nejsou doménou jen velkých kloubů kyčlí, kolen, ramen atd.

Naopak rozvoj endoprotetiky umožnil řešit problematiku řady poúrazových, artrotických či revmatických postižení drobných kloubů rukou a zápěstí právě pomocí plně funkčních náhrad těchto kloubů. Na druhou stranu metodika artroplastik, korekčních osteotomií a limitovaných déz kloubů, je známá a využívaná již mnoho let. Je zde tedy také důležitá správná indikace vycházející ze zdravotního stavu pacienta, stupně postižení daného kloubu, způsobu práce/zátěže a požadavku pacienta.

Redakce


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*