Ústecká průmyslovka zvládla pandemická omezení a přichází s projektem výuky virtuální realitou

  •  

Jedna z největších páteřních škol Ústeckého kraje – Střední průmyslová škola v Ústí nad Labem, podle slov jejího ředitele Mgr. Bc. Jaroslava Mareše, velmi dobře obstála v nelehké době pandemie covidu-19.  Přes veškerá úskalí distanční výuky se podařilo zvládnout maturitní a závěrečné zkoušky a především zrealizovat přijímací řízení.

„I když opatření vlády po většinu roku znemožňovala prezenční výuku, dařilo se nám v rámci intencí epidemických opatření realizovat konzultace v laboratořích, s mistry odborného výcviku a také praxe. Především žáci učebních oborů denního i dálkového studia je ve velké míře využili pro získání odborných dovedností k závěrečným zkouškám,“ říká Jaroslav Mareš.

Neomezila pandemie výběr a nábor do prvních ročníků školy?

Přestože neproběhly veletrhy vzdělávání, nemohli jsme uskutečnit ukázkové dny a dny otevřených dveří probíhaly pouze online formou, zájem o školu neklesl. Opět naplníme třídy jak maturitních, tak učebních oborů.

Mohou se studenti těšit i na nějaké novinky ve výuce a vybavení učeben?

Po dobu distanční výuky se podařilo zlepšit vybavení školy dalšími digitálními a audiovizuálními prostředky. Největší novinkou je vývoj vzdělávacích modulů formou virtuální reality. Nejde o princip her, ale spíše o přiblížení nových výukových metod poplatných současné době a oceňovaných mladou generací. Například zedník může postavit virtuální zeď pod online dohledem mistra. Přes veškerou digitalizaci i v této době je ale nezaměnitelná role učitele, minimálně jako mentora a také kontrolního článku. Máme připravený záměr rekonstrukce datovosíťových prvků a serverového řešení školy. Zpracováváme také záměr rekonstrukce elektroinstalace střediska Stříbrníky a revitalizace venkovního sportovního areálu střediska Resslova. Vše bude záležet na finančních možnostech a tvorbě fondů školy, víme, že to v současné situaci nebude lehké s uvážením možností našeho zřizovatele, který řeší dopady pandemie na financování škol.

Co považujete za svůj úspěch na konci doby omezení výuky a kontaktů s žáky?

Možná to, že se podařilo udržet spolupráci s partnery školy. Odborníci z firem vyučují ve škole, odborný výcvik a praxe probíhají v reálných podmínkách firem. Výsledkem je podpora žáků školy, získání praktických dovedností a u řady žáků získání perspektivního zaměstnání po absolvování školy. Nádherný příklad, jak jednoduše to jde a jak funguje systém bez potřeby složitých názvů a zdůvodňování „duálního vzdělávání“. Jenom najít správnou cestu. Tady musím hodně poděkovat za dlouholetou spolupráci firmám Monzas, Správě železnic a NTD group. Nedostatek pracovníků na trhu práce nám naopak napomohl najít další firmy, které mají eminentní zájem se školou spolupracovat a podílet se na vzdělávání mladé generace, potažmo svých budoucích zaměstnanců.

A jaká je nyní perspektiva oborů školy a šance absolventů na uplatnění?

Na základě spolupráce s firmami lze jednoznačně konstatovat, že škola vyučuje jedny z nejperspektivnějších oborů na trhu práce. I když prognózy ekonomického vývoje státu a s tím souvisejícího trhu práce nejsou v řadě oblastí příliš optimistické, nemáme velké obavy o uplatnění našich absolventů. Specializujeme se na obory v šesti oblastech vzdělávání zaměřených na strojírenství, elektrotechniku, dopravní prostředky, informační technologie a logistické a finanční služby. Absolventi všech oborů nacházejí velmi snadno uplatnění na trhu práce, ve většině oborů bychom mohli mít dvojnásobnou kapacitu a všichni maturanti a vyučení by hned měli práci v oboru. Více informací na www.spsul.cz.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*