Ústecká stromořadí čekají úpravy

Foto: usti-nad-labem.cz
  •  

Stromořadí ve městě prošla hodnocením a dostanou ozdravnou kúru. Doporučení úprav, odborná péče, ošetření dřevin, případně nahrazení neprospívajících stromů je výsledkem hodnocení alejí a stromořadí ve městě. Práce se budou realizovat v období vegetačního klidu.

„Ve městě proběhla v letech 2016-17 pasportizace alejových výsadeb a uličních stromořadí. U jednotlivých dřevin byl posuzován jejich zdravotní stav a také provozní bezpečnost. Na základě toho byla zpracována Koncepce obnovy a údržby alejových výsadeb ve městě Ústí nad Labem. Součástí koncepce jsou doporučení péče o dřeviny v dlouhodobém horizontu, zejména se jedná o ošetření dřevin, revitalizaci alejí, případně výměnu neprosperujících druhů stromů, tak, aby byla zajištěna dlouhodobá perspektiva těchto významných prvků zeleně v dobré kondici,“ říká mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Veškerá opatření budou provedeny v průběhu období vegetačního klidu. Jde o pokácení nebezpečných dřevin a jejich náhrada za nové. Zároveň budou dosazeny proluky v alejích.  S novou výsadbou by se mělo začít ještě letos a všechny stromy budou vysazeny do roku 2021. Jedná se o uliční stromořadí v ulici Pionýrů, Purkyňova, Slavíčkova, Vojanova a U podjezdu.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*