Ústecká univerzita získala institucionální akreditaci

  •  

Další úspěch z ústecké univerzity. UJEP totiž získala institucionální akreditaci hned pro pět oblastí vzdělávání.

Institucionální akreditací uděluje Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) vysoké škole oprávnění samostatně vytvářet, schvalovat a uskutečňovat studijní programy v určitých oblastech vzdělávání.

Udělení institucionální akreditace je tedy vnímáno jako měřítko kvality dané vysoké školy a přináší jí větší autonomii a flexibilitu při tvorbě a úpravě studijních programů.

„Udělení institucionální akreditace s sebou zároveň přináší vysokou míru zodpovědnosti a nutnost diskutovat o kvalitě jednotlivých programů. Budou vyhledávány překryvy a duplicity programů a precizován jejich význam i přínos,“ upozorňuje rektor UJEP Martin Balej. „Skutečnost, že jsme získali danou akreditaci pro pět oblastí vzdělávání najednou, také vytváří pozitivní možnosti pro interdisciplinaritu, poskytuje svobodu a určitou variabilitu. Budeme tak moci rychleji a pružněji reagovat na požadavky trhu práce,“ uzavírá rektor.

Co je institucionální akreditace

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ), který akredituje studijní programy univerzit, může udělit vysoké škole institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání; na základě tohoto oprávnění si pak může vysoká škola studijní programy schvalovat sama; k tomu musí mít zřízenu Radu pro vnitřní hodnocení, která jednotlivé studijní programy „vnitřně akredituje“.  Institucionální akreditace se vysoké škole standardně uděluje na dobu 10 let, pak se musí obnovit.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*