Ústecké Café Nobel: Historik Petr Čornej o bitvě u Ústí

  •  

Dne 16. června 1426 porazily poblíž Ústí ozbrojené síly husitských svazů početně silnější armádu římskoněmeckých žoldnéřů. Jak se od 15. do 17. století měnil obraz této bitvy v kališnické a katolické – česky i německy psané – tradici? A jak se proces mytizace této události odrazil v širších kulturních, především literárních souvislostech? O tom ve čtvrtek 13. ledna pohovoří v rámci Café Nobel v ústeckém muzeu historik Petr Čornej.

Profesor Petr Čornej se zabývá českými a středoevropskými dějinami pozdního středověku, zvláště husitstvím, dějinami historiografie a problematikou dějinných tradic. V minulosti působil v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, po roce 1989 vyučoval na několika vysokých školách; především na Univerzitě Karlově, kde na Pedagogické fakultě založil a vedl katedru dějin a didaktiky dějepisu, ale také na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Byl také činný v rámci Akademie věd ČR – v Ústavu pro jazyk český a v Historickém ústavu. Nyní je ve starobním důchodu a má jen malý dílčí úvazek na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Je autorem řady vědeckých a popularizačních knih, několika učebnic, mnoha studií a několika set recenzí. Je také držitelem řady ocenění – mj. získal cenu Učené společnosti a Stříbrnou pamětní medaili Senátu. „Zatím poslední významné ocenění mu přinesla jeho rozsáhlá monografie o Janu Žižkovi, která byla v roce 2020 vyhlášena Knihou roku a stala se hlavním vítězem knižních cen Magnesia Litera,“ připomíná koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský.

Přednáška se uskuteční v prostorách ústeckého muzea od 17:00 hodin. Mohou se jí zúčastnit pouze návštěvníci s ukončeným očkováním nebo nejvýše 180 dní po prodělání covid-19. Děti do 12 let věku se mohou zúčastnit bez omezení; neočkovaná mládež do 18 let a návštěvníci s nedokončeným očkováním se musí prokázat čerstvým negativním PCR testem. Všichni účastníci přednášky musí mít nasazený respirátor a dodržovat příslušná hygienická opatření.

Místo si můžete rezervovat na adrese: muzeumusti@muzeumusti.cz. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.

 

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*