Ústecký dopravní podnik na cestě k čisté městské hromadné dopravě

  •  

Představenstvo společnosti a dozorčí rada Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s., na společném zasedání hodnotily výsledky svého ročního působení ve společnosti.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem má již více než rok nové složení představenstva a dozorčí rady. Během roku jejich působení se podařilo nastavit takový ekonomický model financování, který umožňuje nejen stabilní a dlouhodobý rozvoj podniku, ale vytváří i prostor pro postupné snižování kumulativní ztráty, která v minulosti podniku vznikala. V návaznosti na nový ekonomický model se na konci roku podařilo podepsat s odborovou organizací novou kolektivní smlouvu, platnou do března 2022, a navýšit tak mzdy všem zaměstnancům od 1. 1. 2020.

Moderní technologie

Rok 2019 se stal jistým milníkem v rozvoji městské hromadné dopravy. Dopravní podnik města Ústí nad Labem se snaží být moderní a atraktivní volbou pro přepravu obyvatel a návštěvníků Ústí nad Labem z hlediska komfortu, ekologie a spolehlivosti, a to vše s důrazem na maximální ekonomickou efektivnost vynakládání finančních prostředků. Pokračovalo se s modernizací vozového parku, a to jak v podobě nových CNG autobusů, parciálních trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem, tak minibusem. Po náročných přípravách byl v prvních dvou etapách zaveden a spuštěn jeden z nejmodernějších elektronických odbavovacích systémů, který rovněž vylepšuje komfort pro cestující, a to díky využití nejnovějších technologií pro nákup jízdních dokladů a samotné odbavení. Dokončení celého projektu elektronické-ho odbavení cestujících se plánuje v letošním roce.

Krok k čisté městské dopravě

Mezi nejvýznamnější rozvojové projekty Dopravního podniku města Ústí nad Labem a velkým krokem do budoucnosti ekologické dopravy bude využití vodíku v městské hromadné dopravě. Na základě Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností Spolchemie a.s., která je producentem vodíku, má dopravní podnik příležitost využít vodíkovou technologii v městské hromadné dopravě jako jeden z prvních v rámci České republiky.

V roce 2019 byly také zahájeny významné investiční akce plánované na rok 2020 a další roky, a to včetně akcí s dotační podporou. Za zmínku určitě stojí příprava výstavby vodíkové plnicí stanice pro potřeby nejen dopravního podniku, ale i dalších dopravců a veřejnosti, kteří budou disponovat dopravními prostředky na vodíkový pohon.

„Je to velmi náročný projekt, který se neobejde bez dotační podpory a velkého nasazení akcionáře, zaměstnanců podniku a obchodních partnerů tak, aby již v roce 2022 v Ústí nad Labem jezdily první vodíkové autobusy a byla zprovozněna vodíková plnicí stanice,“ uvedl Martin Prachař, předseda představenstva společnosti.

Lepší pracovní podmínky

V roce 2019 se podařilo nejen zvýšit komfort cestování v městské hromadné dopravě, ale také zrekonstruovat prostory v administrativní budově v Předlicích pro zaměstnance akciové společnosti. Ti se mohou těšit nejenom z nových kanceláří a sociálního zařízení, ale zejména z nového a moderního zázemí pro řidiče.

Hospodaření společnosti a stanovené cíle se v roce 2019 vyvíjely v souladu s plánem, který si představenstvo společnosti stanovilo. Nad rámec toho se pak podařilo získat pod 100% kontrolu plnicí stanici CNG, která je výhradním dodavatelem CNG. Společnost dostála všem smluvním závazkům, vyplývajícím ze smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, a zároveň byly splněny i další parametry požadované zástupci akcionáře.

„Rok 2019 můžeme zhodnotit velmi pozitivně. Poděkování patří všem zaměstnancům akciové společnosti, ale především cestujícím, kteří využívají našich služeb a zachovávají nám přízeň a důvěru. I nadále se budeme snažit zvyšovat komfort cestování městskou hromadnou dopravou. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat vedení města Ústí nad Labem jako zástupci jediného akcionáře za podporu při naplňování naší vize a za velmi proaktivní přístup,“ uvedl Martin Prachař, předseda představenstva společnosti.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*