Ústečtí radní schválili rozpočet

  •  

Radní na svém mimořádném zasedání schválili návrh rozpočtu na rok 2021. Rozpočet města vyrovnávají zdroje vytvořené v minulosti. Rada města zároveň schválila návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2024.

„Rozpočet byl již připraven v loňském roce, ale vzhledem k neschválenému státnímu rozpočtu a nejasnostem okolo příjmů města, zvolilo zastupitelstvo rozpočtové provizorium, s tím že rozpočet bude schválen později,“ vysvětluje mluvčí města Romana Macová.

Příjmy by měly být 1 828 962 700 korun a výdaje 2 153 223 700 korun, z toho je neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1,7 miliard korun včetně dotace pro městské obvody 146,4 milionu korun. Investiční část výdajového rozpočtu představuje 414 milionu korun. Město letos vynaloží na splátky úvěrů 102 milionu korun. Na financování rozpočtu bude použito 426,3 milionu korun z účtů města. Jde o peníze, které město ušetřilo v minulých letech.

Radní se dohodli na uzavření smlouvy o přijetí úvěru do výše 100 milionu korun s tou bankou, která navrhne úvěr za nejvýhodnějších podmínek. Úvěr chtějí použít na financování investičních akcí v letech 2022 a 2023.

„Úvěr by se čerpal v letech 2022 a 2023, splácení úvěru by začalo od roku 2025 po dobu pěti následujících let rovnoměrnými měsíčními splátkami, bude použita variabilní úroková sazba + marže banky s možností v následujících letech přejít na fixní úrokovou sazbu,“ dodává mluvčí města.

Do Fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem pro rok 2021 je určeno 20 milionu korun. Mezi nejvýznamnější investice patří rekonstrukce a opravy komunikací. Město koupí od Spolchemie objekt bývalé trafostanice, kde vznikne depozitář muzea, pokračovat bude rekonstrukce MŠ Kamenná na víceúčelový objekt, nebo revitalizace bývalého rektorátu UJEP pro potřeby města.  Důležitá je oprava ochranné zdi zajišťující sesuv ve Vaňově. V několika základních a mateřských školách se budou realizovat projekty na úspory energií a peníze budou opět vyčleněny na participativní projekty podle návrhů občanů. Rozpočet ještě musí schválit zastupitelstvo města na svém březnovém jednání.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*