Ústečtí zastupitelé schválili rozpočet na příští rok

  •  

Zastupitelům se po obsáhlé diskuzi i přerušení projednávání podařilo schválit rozpočet pro rok 2020. Zaznělo i několik protinávrhů, ale nakonec byl rozpočet, upravený o 600 000 korun pro Severočeskou vědeckou knihovnu a o 10 milionů do investiční rezervy města, schválený.

Rozpočet počítá s výdaji ve výši 2,1 miliardy a příjmy očekává 1,93 miliardy korun. V investiční části výdajového rozpočtu se počítá s 344,4 milionu korun.

Mezi hlavní priority patří investice do majetku města, například dostavba plaveckého areálu na Klíši, příprava rekonstrukce Corsa v Krásném Březně, rekonstrukce komunikací nebo přechodu před zoologickou zahradou.

„Rozpočet jsme začali tvořit letos v srpnu na základě jednání se všemi odbory, příspěvkovými organizacemi i městskými částmi,“ přibližuje předkladatelka rozpočtu náměstkyně primátora Věra Nechybové a dodává, že investice zahrnují například rekonstrukci bazénu v jeslích za 20 milionů nebo opravu domu pro pečovatelskou službu za 18 milionů korun. Zatím ale třeba definitivně padlo vybudování přepážkového centra v přízemí magistrátu.

Na neinvestiční část výdajového rozpočtu je určena částka 1,76 miliardy korun, dotace pro městské obvody je 137,4 milionu korun a splátky úvěrů budou 102 milionů korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt z rezerv města vytvořených v minulých letech. Pro rozpočet zvedlo ruku třiadvacet zastupitelů, proti byl jeden a zdrželo se deset.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*