Ústí má novou mapovou aplikaci

  •  

Turistické zajímavosti v Ústí nad Labem a okolí nyní také jako mapová aplikace. Nová aplikace pro veřejnost formou dynamické mapy, rozsáhlé fotodokumentace a dalšího materiálu, prezentuje zajímavá turistická místa a trasy v Ústí nad Labem a jeho okolí.

V aplikaci jsou v současné době dostupná tři rámcová témata – cyklus Trasy netušených krás, zajímavá vyhlídková místa a naučné stezky.

Cyklus „Trasy netušených krás“ byl původně vydán formou klasických tištěných materiálů oddělením cestovního ruchu a zahrnuje čtyři tematické trasy, které ukazují zajímavá místa v Ústí nad Labem. Webová aplikace převádí trasy do interaktivní mapové podoby a jednotlivá zastavení doplňuje o nově pořízené fotografie, adresy, GPS a další údaje.

Vyhlídková místa vytipovalo oddělení GIS z ústeckého magistrátu vlastním průzkumem území a jedná se o veřejně přístupná místa, jejichž vyvýšené umístění v terénu (vrchol kopce, úbočí) nebo v rámci stavby (rozhledna, věž) umožňuje přehlédnout významnou a atraktivní část okolního území. Vyhlídková místa jsou v aplikaci rovněž doplněna o fotografie, GPS, nadmořskou výšku a další popisné informace.

V rámci tématu naučných stezek lze vedle vlastního mapového obsahu najít rovněž rozsáhlé doplňující informace, fotodokumentaci všech stanovišť a informačních tabulí nebo orientační výškové profily průběhů tras. Naučné stezky byly zdokumentovány opět přímo v terénu.

„Oddělení GIS z ústeckého magistrátu tento projekt částečně spojil s aktualizací jevů územně analytických podkladů, které oddělení pořizuje vlastním průzkumem území a v propojení těchto aktivit plánuje pokračovat a aplikaci tak postupně rozšiřovat o další zajímavý obsah,“ říká Romana Macová, mluvčí ústeckého magistrátu.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*