Ústí má první fakultu v republice vydávající absolventům k diplomům i digitální odznaky

Student. Foto: UJEP

Fakulta sociálně ekonomická ústecké univerzity je první vysokou školou u nás, která se rozhodla vedle tradičních papírových diplomů udělovat svým absolventům též digitální odznaky.

Ty umožňují absolventům snadněji komunikovat svému okolí, jakou školu vystudovali. Lze je využít v on-line dokumentech (životopisech), sociálních sítích i osobních stránkách.

 „Provádíme postupnou revizi všech našich činností a procesů a ve vztahu mezi námi a našimi absolventy se nám digitální odznaky jevily jako ideální krok: solidní přínos pro držitele a minimální náklady na naší straně,“ říká Jaroslav Koutský, děkan fakulty.

 K udělování digitálních odznaků se fakulta spojila se společností Eduin která je jedním z provozovatelů platformy Veriod, kompatibilní s Open Badge Infrastructure (OBI). Stejně jako například odznaky Mozilla Backpack jsou odznaky Veroid v podstatě obrázky, v nichž je zakódována informace o tom, kdo, komu a za co odznak vydal. Každý udělený odznak je tak jedinečný a je navázán na svého držitele skrze jeho jméno, příjmení a emailovou adresu. Různí vydavatelé je udělují za širokou škálu aktivit a úspěchů.

Existují odznaky za absolvování seminářů, školení a setkání, jiné za členství v nějaké skupině či za projevené znalosti či vlastnosti. Některé lze tak získat on-line během chvilky, k jiným je zapotřebí delšího času a hodně práce. Tak je tomu nakonec i u odznaku, který uděluje právě ústecké fakulty.

 K tomu děkan Koutský dodává: „V současné době postupně udělujeme odznaky zpětně všem našim absolventům, u nichž je to možné. Tedy těm, na které máme emailové spojení. To se ukazuje jako tím větší problém, čím hlouběji do historie jdeme. Někteří tak žádný odznak zatím nedostali. My jim ho ale samozřejmě rádi i individuálně udělíme, pokud budou chtít a svoji současnou emailovou adresu nám sdělí. Mohou tak učinit třeba přihlášením se do klubu našich absolventů, což trvá na našich stránkách pár sekund.“ fakulta tak udělila odznaky již tisícům svých absolventů z minulosti. Do budoucna budou odznaky udělovány automaticky při ukončení studia.

 Podle Jaroslava Koutského se zatím na fakultě setkali s veskrze příznivou reakcí ze strany absolventů: „Absolventům je to sympatické, dostal jsem desítky pozitivních mailů zpět. Na druhou stranu stojíme nohama na zemi a víme, že skutečný dopad se ukáže až časem. Klíčové je, aby odznaky začali používat, což udělají, až budou chápat, v čem je to pro ně dobré. To ale do značné míry pochopí až tehdy, když je budou používat i ostatní.“ Nastartovat takový proces může tedy chvíli trvat a není zajištěno, že s úspěšným koncem. Přesto zůstávají na fakultě optimisty.

 Existují v podstatě dva způsoby, jakými by mohly odznaky své majitele potěšit. Na obecné úrovni představují potenciální objekt sběratelství: v on-line dokumentech a na sociálních sítích vypadají graficky atraktivněji než pouhý text a mohou motivovat ke sbírání dalších a dalších. Druhým důvodem je prokazování pravdivosti skutečností uvedených v životopisech absolventů.

Firmy i personální agentury často prověřují uchazeče o zaměstnání a kontaktují školy s žádostí o potvrzení skutečností uvedených v životopisech. To představuje značnou administrativní zátěž jak pro agentury, tak pro školy. V případě existence důvěry ve zprostředkovatele odznaků by odznaky mohly tyto kroky elegantně nahradit.

V brzké době plánují na fakultě využití Veriod odznaků i k dokládání jiných dosažených úspěchů. Vedle absolventů studijních programů by se tak mohli někteří studenti pyšnit odznaky za absolvování zahraničního studijního pobytu či stáže či za mimořádné studijní výsledky (mimořádnou diplomovou práci či excelentní výsledky v rámci jednotlivých kurzů).

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*