Ústí nabízí zastavení exekucí bez poplatků

  •  

Lidé, kteří dluží městu, mají možnost své exekuce zastavit. Konkrétně jde o exekuce, které jsou vedeny k vymožení pohledávek města. A týká se to i pohledávek k městským obvodům a k městským příspěvkovým organizacím a právnickým osobám, ve kterých má město většinovou majetkovou účast, jejich seznam najdete na webu města.

Stačí v termínu od 28. října do 28. ledna uhradit na účet soudního exekutora nezaplacený dluh nebo jeho dosud nezaplacenou část, a částku 750 korun představující paušální výši nákladů exekuce zvýšenou o daň z přidané hodnoty ve výši sazby 21 % (157,50 Kč), pokud je exekutor plátcem této daně.

Podle mluvčí města Romany Macové při splnění uvedených podmínek soudní exekutor i bez souhlasu věřitele a bez návrhu dlužníka vydá rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od placení příslušenství pohledávky včetně nákladů předcházejících řízení a exekuci zastaví. Výjimky, kdy osvobození nelze přiznat, stanoví exekuční řád a je to třeba náhrada škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*