Ústí podalo deset připomínek proti trase vysokorychlostní trati

ilustr. foto
  •  

Hned deset námitek k variantám vedení vysokorychlostní trati (VRT) na území města poslali na krajský úřad ústečtí radní. V první řadě se týkají vedení nákladní dopravy centrem města. V návrzích nebylo podle radních počítáno s kombinovanou nákladní a osobní dopravou, ale pouze s osobní. „Tím se velmi zkreslil výsledek hodnocení vlivu na životní prostředí,“ říká mluvčí města Romana Macová.

Radní požadují porovnání nadzemní i podzemní varianty. Při hodnocení vlivu vymezení koridoru pro VRT zpracovatel nevzal v úvahu průchod koridoru centrem, Střekovem a Předlicemi.

V Předlicích koridor VRT navíc zasahuje do pozemků společnosti Centropol, kde se připravuje výstavba průmyslové zóny pro moderní a ekologicky šetrnou výrobu. „Město Ústí nad Labem má s Centropolem uzavřené memorandum o spolupráci, kterým se zavázalo výstavbu podporovat. Navržený koridor by svým umístěním výrazně snížil a omezil kapacitu i možnosti chystané zóny,“ dodává Macová.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*