Ústí se modernizují lampy veřejného osvětlení

  •  

V modernizaci světelných zařízení v Ústí nad Labem pokračuje společnost Eltodo-Citelum, která zajišťuje správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a dalších zařízení.

Na starosti má také slavnostní osvětlení, přisvětlení přechodů, veřejné hodiny, zapínací místa, speciální osvětlení a energetické zařízení. V loňském roce byla instalovaná další pilotní svítidla s technologií LED a to v místech s náročným servisním a provozním přístupem, která jsou v parku na Severní Terase a jeho okolí. Počet spravovaného zařízení se neustále vyvíjí vlivem nové výstavby a dále v důsledku plánovaných rekonstrukcí nebo přeložek.

Těžiště činnosti společnosti spočívá hlavně v oblasti preventivních a operativních zásahů na spravovaném zařízení. Významná pozornost je věnována i obnově zařízení veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a osvětlení přechodu pro chodce, která výrazně ovlivňuje jejich spolehlivost a bezpečnost, což má přímí dopad do oblasti prevence a operativy. V roce 2016 pokračovala pravidelná skupinová výměna světelných zdrojů, která probíhá vždy po ucelených částech a v tomto roce bylo v rámci skupinových výměn světelných zdrojů vyměněno 3141 ks výbojek. Dále bylo vyčištěno – umyto celkem 3211 ks svítidel.

Pro zabezpečení operativního příjmu hlášení o poruchách na spravovaném zařízení využívá společnost Centrální dispečink Eltodo. Město provádí, v souladu se smlouvou, kontroly svítivosti za účasti zástupce společnosti, zjištěné nedostatky jsou neprodleně odstraňovány.

Do obnovy zařízení veřejného a slavnostního osvětlení byly v roce 2016 v souladu se schváleným business plánem vloženy finanční prostředky a provedeny práce v objemu sedm milionů korun. V letošním roce bude činnost společnosti Eltodo-Citelum vycházet ze schváleného plánu obnovy veřejného osvětlení a na základě tohoto plánu bude proinvestováno 7 milionů Kč bez DPH.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*