Ústí vytvoří prostory pro širokou skupinu seniorů

  •  

Město Ústí nad Labem již v příštím rok nedá dotaci a klub Elixír, tak bude muset skončit. Za to si vysloužilo kritiku opozice. Podle náměstka primátorky Jiřího Madara je ale neopodstatněná, protože Elixír sloužil jen velmi úzké skupině seniorů. Město se peníze bude snažit využít pro mnohem větší počet lidí.

Co říkáte na kritiku opozice, hlavně zastupitelky Jany Bohuňkové?

Musím konstatovat, že aktivity paní Bohuňkové ohledně Elixíru a klubu v Městských lázních a její vyjádření jsou jen důkazem její nekompetentnosti a snahy prosadit si, pro ní osobně, výhodný návrh. Zcela zbytečně a agresivně ovlivňovala jen určitou část seniorů v klubu Elixír, i když oni sami říkali, že prostory v Městských lázních pro ně nejsou vhodné. Bohužel paní Bohuňková zneužila ředitelku Pečovatelské služby paní Hromádkovou a členku Sociálně zdravotní komise paní Černou k svým politickým ambicím. Vytvořila tak účelově atmosféru strachu a použila k tomu bohužel i média.

Proč si to myslíte?

Opakovaně jsme se seniory mluvili, a sami říkali, že si akce organizují sami a že nepotřebují placené pracovníky. Tak se ptám, pro koho byly připraveny finance v rozpočtu paní Bohuňkové – mzdové náklady na dva zaměstnance včetně odvodů za 324 tisíc korun. Odpověď asi znáte. Paní Bohuňková tvrdí, že nechceme dát finance na Elixír. V tom má pravdu. Celá částka je v rozpočtu města v sociální oblasti a je cíleně určena pro seniory bez rozdílu, v kterém sdružení jsou organizováni. Prostory v Městských lázních jsou skutečně malé, rekonstrukce by přišla na dva miliony a není zde parkování. Toto potvrdili nám osobně i senioři na setkání Zdravého města i při návštěvě klubu a svědčí o tom i anketa Ústeckého deníku.

Jak chcete aktivity seniorů zajistit?

UFO hledá systémové řešení, tak aby město mohlo pomoci nejen jedné privilegované skupině seniorů, ale všem sdružením seniorů ve městě. Na koncepci nyní pracuje komise a základními cíli je dostatečně veliký prostor pro aktivity všech sdružení seniorů, ustanovení Rady seniorů při městě, pomoc při organizaci jejich aktivit. Iniciujeme aktivity ke zřízení městského klubu seniorů v prostorech města, dobře přístupných, s možností parkování, kde bude možné organizovat veškeré aktivity seniorů v propojení s dalšími organizacemi města nebo neziskovými organizacemi. Znovu bych rád upozornil na skutečnost, že se jedná o skupinu aktivních seniorů, kteří si činnost a aktivity organizují sami, nepotřebují k tomu Pečovatelskou službu. Máme představu, že v budoucnu ve spolupráci s Radou seniorů, jejíž vznik iniciujeme jako další manažerský tým aktivních seniorů, ještě zlepší tuto nabídku pro všechny seniory v Ústí nad Labem.

Co se již udělalo za kroky?

Na konci listopadu zasedala Sociálně zdravotní komise rady města, kam byla pozvána i paní Bohuňková. Ale na poslední chvíli se omluvila a nedostavila se. Komise společně s ředitelkou Pečovatelské služby tuto problematiku dlouho projednávala a domluvila se na usnesení: Vypracovat koncepci oblasti seniorů, zřídit Radu seniorů a od začátku roku 2016 zajistit chod klubu seniorů buď v nových prostorech nebo zaplatit na tři měsíce nájem prostor, které využívá nyní Elixír do vyřešení společných prostor. Dále uložila předsedkyni komise na příští jednání pozvat představitele všech organizací, které sdružují seniory, na projednání jejich představ o chodu takovéhoto klubu.Obecně lze říci, že město zajistí prostory pro aktivní seniory, bude jim nápomocno s organizací a oni sami si zde budou dělat akce jaké chtějí. Proto si myslíme, že ani Elixír nemusí zanikat, jak je avizováno, jen by svou činnost přenesl do jiných prostor.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*